Zapraszamy do ogniska TPD w godzinach 12.30-18.30
w dni kiedy nie ma zajęć dydaktycznych w szkole – w godzinach 8-14.

ZAPROSZENIE

Zapraszamy również do obserwacji naszych działań:

https://www.facebook.com/ogniskociepelko

Działania kulinarne w ognisku „Ciepełko”: