Harmonogram spotkań z rodzicami rok szkolny  2022/2023

 

Zebranie 07, 08 września 2022 r.
Zebranie/dzień otwarty 19, 20 października 2022 r.
Zebranie – proponowane oceny okresowe 13, 15 grudnia 2022 r.
Zebranie okresowe 18, 19 stycznia 2023 r.
Zebranie/dzień otwarty 22, 23 marca 2023 r.
Zebranie – proponowane oceny roczne 17, 18 maja 2023 r.

Zebrania:

Klasy 0 – środy, godz. 18.00

Klasy I-III – czwartki, godz. 18.00                                            

Klasy IV-VIII – środa, godz. 18.00

Dni otwarte od godz. 18.30 – 20.00

 

 

Kalendarz roku szkolnego 2022/2023

 

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

1 września 2022 r.

Zimowa przerwa świąteczna

23 – 31 grudnia 2022 r.

Ferie zimowe

13  – 26 lutego 2023 r.

Wiosenna przerwa świąteczna

6 – 11 kwietnia 2023 r.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

23 czerwca 2023 r.

Ferie letnie

24 czerwca – 31 sierpnia 2023 r.

Proponowane dni wolne od zajęć dydaktycznych

23, 24, 25 maja 2023 r.  – egzaminy 8 klas

 

Dni wolne od zajęć dydaktycznych z zajęciami opiekuńczo-wychowawczymi:

14 października 2022 r. – dzień wolny od zajęć
31 października 2022 r
. – dzień wolny od zajęć (poniedziałek przed 1 listopada)
2 maja 2023 r. – dzień wolny od zajęć (wtorek przed 3 maja)
22 maja 2023 r. – dzień wolny od zajęć (przed egzaminem ósmoklasisty)
23, 24, 25 maja 2023 r. – dni wolne od zajęć (egzaminy klas ósmych)
9 czerwca 2023 r. – dzień wolny od zajęć (piątek po Bożym Ciele)