Harmonogram spotkań z rodzicami rok szkolny  2023/2024

 

Zebranie

oddziały przedszkolne – 6 września  
klasy I-III  – 13 września
klasy IV-VIII – 14 września

Zebranie/dzień otwarty 25, 26 października 2023 r.
Zebranie – proponowane oceny okresowe 13, 14 grudnia 2023 r.
Zebranie okresowe 10, 11 stycznia 2024 r.
Zebranie/dzień otwarty 13, 14 marca 2024 r.
Zebranie – proponowane oceny roczne 22, 23 maja 2024 r.

Zebrania:

Klasy 0 – środy, godz. 18.00

Klasy I-III – środy, godz. 18.00                                            

Klasy IV-VIII – czwartki, godz. 18.00

Dni otwarte od godz. 18.30 – 20.00

 

 

Kalendarz roku szkolnego 2023/2024

 

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

4 września 2023 r.

Zimowa przerwa świąteczna

23 – 31 grudnia 2023 r.

Ferie zimowe

15 – 28 stycznia 2024 r.

Wiosenna przerwa świąteczna

28 marca – 2 kwietnia 2024 r.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

21 czerwca 2024 r.

Ferie letnie

22 czerwca – 31 sierpnia 2024 r.

Proponowane dni wolne od zajęć dydaktycznych

2 listopada, 3 listopada 2023r.
2 maja 2024 r.
13 maja 2024 r. (przed egzaminami  klas ósmych)
14, 15, 16 maja 2024 r. – egzaminy 8 klas
31 maja 2024 r.