Kalendarz roku szkolnego 2020/2021

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 1 września 2020 r.
Zimowa przerwa świąteczna 23 – 31 grudnia 2020 r.
Ferie zimowe 4 – 17 stycznia 2021 r.
Wiosenna przerwa świąteczna 1 – 6 kwietnia 2021 r.
Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 25 czerwca 2021 r.
Ferie letnie 26 czerwca – 31 sierpnia 2021 r.
Proponowane dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

2 listopada 2020 r.

25,26,27 maja 2021 r. – egzaminy 8 klas

4 czerwca 2021 r.