Współpraca z Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną nr 23 w Warszawie Wesołej

Nasza szkoła ściśle współpracuje z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną nr 23 w Warszawie Wesołej ul. W. Raczkiewicza 8.

Zapraszamy rodziców do zapoznania się z aktualną ofertą zajęć dla dzieci i rodziców zamieszczoną na stronie poradni.

Link do strony :  http://ppp23.waw.pl