Szkoła Podstawowa nr 353 im. „Wielkich Odkrywców” zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej sp353.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2012.08.19. Data ostatniej dużej aktualizacji: 2019.05.10

Stan dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia 2021.03.22.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na tej stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Jeśli potrzebują Państwo informacji w innej formie niż prezentowana na naszej stronie internetowej, bardzo prosimy o kontakt.

W zgłoszeniu podają Państwo:

 • swoje imię i nazwisko,
 • swoje dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail),
 • informacje, jaki sposób przekazania informacji jest dla Państwa najwygodniejszy (np. druk powiększony, alfabet Braille’a, informacja dźwiękowa),

Za wszystkie kwestie związane z dostępnością cyfrową i udostępnianiem treści z tej strony internetowej odpowiada Anna Siemińska (asiemińska@sp353.pl).

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Na Państwa zgłoszenie odpowiemy najszybciej jak to możliwe, nie później niż w ciągu 7 dni od jego otrzymania.

Jeżeli ten termin będzie dla nas zbyt krótki poinformujemy Państwa o tym. W tej informacji podamy nowy termin, do którego poprawimy zgłoszone błędy lub przygotujemy informacje o alternatywnym sposobie dostępu do informacji. Nowy termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące.

Jeżeli nasze działania nie będą dla Państwa zadowalające, skargę należy zgłosić do Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 353 im. „Wielkich Odkrywców” (kglusek@sp353.pl). Jeżeli nadal będą Państwo mieli uwagi co do naszych działań związanych z dostępnością cyfrową można je zgłosić do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Szkoła Podstawowa nr 353 im. „Wielkich Odkrywców” ul. Cieplarniana 23, 05-077 Warszawa
 • Do budynku prowadzą 2 wejścia od ulicy Cieplarnianej, oznaczone literami B i C.
 • Wejście B jest wejściem głównym, natomiast wejście C otwierane jest tylko dla uczniów.
 • Do obu wejść prowadzą schody. Przy schodach znajduje się podjazd dla wózków.
 • Recepcja znajduje się po lewej stronie wejścia B.
 • Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i wszystkie pomieszczenia na parterze oraz I i II piętrze.
 • Dostęp na I i II piętro jest zapewniony za pomocą platformy dla osób niepełnosprawnych.
 • Toalety dla osób z niepełnosprawnościami znajdują się na każdej kondygnacji.
 • Przed budynkiem wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych.