Drodzy rodzice,
 
W imieniu Fundacji Małego Odkrywcy działającej w naszej szkole zachęcam do przeznaczania kwoty 1% podatku na inwestycję w rozwój Waszych dzieci. Inicjatywą fundacji była realizacja projektu rozbudowy szkoły, polegającej na dobudowaniu dodatkowej części budynku i stworzeniu tam nowoczesnych pracowni edukacyjnych. Projekt wraz z wyceną został przedstawiony Burmistrzowi Dzielnicy Wesoła. Zwróciliśmy się z prośbą o realizację części budowlanej projektu przez dzielnicę. Fundacja zobowiązała się do wyposażenia i urządzenia pracowni tematycznych. Pomysł i inicjatywa zostały bardzo pozytywnie odebrane przez Burmistrza. Niestety konieczność stworzenia nowego liceum ogólnokształcącego oraz inne wydatki nie pozwoliły na wsparcie realizacji naszej inicjatywy przez władze dzielnicy. W obecnej sytuacji z pomocą rodziców jako fundacja możemy wyposażyć obecne pracownie w profesjonalne narzędzia i sprzęt ułatwiający naukę dzieciom w naszej szkole.
Dotychczasowa działalność fundacji opierała się głównie na organizacji zajęć edukacyjno – rozwojowych na terenie szkoły, wspieraliśmy również szkołę w zakresie zakupu wyposażenia i pomocy naukowych.
 
Fundacja  dotychczas sfinansowała między innymi:
  • zakup komputerów do pracowni komputerowej – 2 457
  • rewitalizacja sali do nauki języka angielskiego –    250
  • zakup pomocy do nauki innowacyjnymi metodami – 2 235
  • wsparcie uczniów (stypendia,wyjazdy) – 5 389
  • zakup nagród i organizacja konkursów – 3 873,20
  • wyposażenie szkoły w pomoce naukowe – 950,80
Środki przeznaczone wsparcie pochodziły ze środków pozostałych po organizacji zajęć edukacyjnych organizowanych przez fundację.
 
Od ubiegłego roku fundacja posiada status organizacji pożytku publicznego. Zachęcam do wypełnienia PIT-u i rozliczenia 1% podatku na nasza fundację. Całość zgromadzonych środków zostanie przeznaczona na stworzenie i wyposażenie profesjonalnej pracowni chemicznej w naszej szkole.

Wystarczy wpisać nr KRS: 0000541331