RODO

Zasady uczestnictwa w spotkaniu on-line organizowanym przez Szkołę Podstawową nr 353 im. „Wielkich Odkrywców” w Warszawie

  • Osoby zapisujące się i uczestniczące w spotkaniach on-line organizowanych przez Szkołę Podstawową nr 353 im. „Wielkich Odkrywców” w Warszawie wyrażają jednocześnie zgodę na przetwarzanie ich danych w celu realizacji spotkań, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia RODO.
  • Podanie swoich danych (imienia, nazwiska, adresu e-mail) jest w pełni dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w spotkaniach oraz obsługi technicznej tych spotkań (autoryzowania obecności wyłącznie osób zapisanych).
  • Administratorem podawanych przez Państwa w celu organizacji spotkań danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 353 im. „Wielkich Odkrywców” ul. Cieplarniana 23 05-077 Warszawa. Kontakt do Inspektora ochrony danych Szkoły: wesola@edukompetencje.pl
  • Spotkania będą organizowane za pośrednictwem platformy Google Meet – w związku z tym odbiorcą Państwa danych będzie firma Google Ireland Ltd, z siedzibą w Irlandii, będąca podmiotem przetwarzającym dane w związku ze współpracą ze Szkołą Podstawową nr 353 im. „Wielkich Odkrywców”.
  • Jako uczestnicy deklarujący chęć uczestnictwa w spotkaniach, macie Państwo prawo do dostępu do swoich danych, ich poprawiania za pośrednictwem Szkoły, ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo do wycofania zgody i usunięcia danych w dowolnym momencie – poprzez kontakt z Administratorem lub na wskazany wyżej adres Inspektora ochrony danych.
  • W przypadku podejrzenia, że Państwa dane przetwarzane są nieprawidłowo, macie Państwo prawo skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  • Dane będą przechowywane do osiągnięcia celu przetwarzania – zakończenia procesów informacyjnych związanych z rekrutacją do Szkoły – lub do momentu wcześniejszego wycofania zgody na ich przetwarzanie.
  • Skutkiem niepodania danych, wycofania zgody lub żądania usunięcia danych przed organizacją spotkań, będzie brak możliwości przez Państwa uczestnictwa w spotkaniach.
Informacja, że inspektorem danych osobowych jest Kamila Rudzińska - Kępka (kontakt: iod.wesola@edukompetencje.pl