Na konsultację z nauczycielem rodzice umawiają  się poprzez dziennik elektroniczny.