Dane kontaktowe Rady Rodziców:

adres e-mail: rrsp353@gmail.com

 

Numer rachunku bankowego Rady Rodziców SP nr 353 im. „Wielkich Odkrywców” w Warszawie:

PKO BANK POLSKI S.A. XII Oddział w Warszawie

Korkowa 24

04-502 Warszawa

Nr rachunku bankowego: 70 1020 1127 0000 1702 0304 6141

RADA RODZICÓW 2020 / 2021
   
   
  Przewodnicząca
  Monika Jarosz
  tel. 609 199 002 
  mail: mjablonskaj@gmail.com
   
  Wice–przewodniczący 
  Arkadiusz Radzikowski
  tel. 605 181 777
  mail: arkadiusz.radzikowski@gmail.com
   
  Skarbnik 
  Emilia Stańczyk
  tel. 506 052 946
  mail: emilia.izdebska@aid.info.pl
   
  Sekretarz 
  Anna Wróbel
  tel. 601 322 944
  mail: ania.wbl@gmail.com
   
  Członek prezydium  
  Davide Carbonaro
  tel. 604 069 300  
  mail: davide@onet.eu
   
  Komisja rewizyjna
  Monika Dudek
  Agnieszka Olszewska
  Emil Gromadzki
   
  Przedstawiciele klas
0A Rafał Kaźmierski
0B Iwona Nawrocka-Kilinowska
1A Tatiana Markowska
1B Jakub Rzadkiewicz
1C Katarzyna Wróblewska
2A Renata Kurek
2B Irina Zobnina
2C Agnieszka Olszewska
3A Marcin Bartosiak
3C Anna Maria Ciupak
3D Łukasz Jastrzębski
4A Aneta Gomoliszek
4B Monika Dudek
4C Marcin Szczesiuk
4D Adam Kundicz
5A Emilia Izdebska-Stańczyk
5B Dariusz Zawadka
5C Emil Gromadzki
6B Łukasz Jastrzębski
6C Michał Sadowski
6D Andrzej Raff
7A Marcin Jędrzejewski
7C Katarzyna Bogusiewicz    
8A Marcin Makówka    
8B Urszula Jastrząb
8C Tatiana Markowska