Dane kontaktowe Rady Rodziców:

adres e-mail: rrsp353@gmail.com

 

Numer rachunku bankowego Rady Rodziców SP nr 353 im. „Wielkich Odkrywców” w Warszawie:

PKO BANK POLSKI S.A. XII Oddział w Warszawie

Korkowa 24

04-502 Warszawa

Nr rachunku bankowego: 70 1020 1127 0000 1702 0304 6141

RADA RODZICÓW 2021 / 2022
Przewodnicząca
Monika Jarosz
tel. 609 199 002
mail: mjablonskaj@gmail.com
Wice–przewodniczący
Arkadiusz Radzikowski
tel. 605 181 777
mail: arkadiusz.radzikowski@gmail.com
Skarbnik
Emilia Stańczyk
tel. 506 052 946
mail: emilia.izdebska@aid.info.pl
Sekretarz
Anna Wróbel
tel. 601 322 944
mail: ania.wbl@gmail.com
Komisja rewizyjna
Dominika Tomborek
Agnieszka Olszewska
Emil Gromadzki
Przedstawiciele klas
0A Grzegorz Gmiter
0B Joanna Pieńkowska
1A Rafał Kaźmierski
1B Ewa Duszyńska-Malinowska
1C Olga Kaźmierska-Piłat
2A Dominika Tomborek
2B Jakub Rzadkiewicz
2C Zuzanna Tracz-Gaszewska
3A Renata Kurek
3B Irina Zobnina
3C Agnieszka Olszewska
4A Anna Wrześniak
4B Anna Wróbel
4C Katarzyna Bartosiak
4D Łukasz Jastrzębski
5A Aneta Gomoliszek
5B Marcin Zwoliński
5C Marcin Szczesiuk
5D Adam Kundzicz
6A Emilia Izdebska-Stańczyk
6B Dariusz Zawadka
6C Emil Gromadzki
7A Arkadiusz Radzikowski
7B Ewa Modzelewska
7C Anna Jarocka
7D Monika Bam-Dąbrowska
8A Marcin Jędrzejewski
8B Monika Jarosz
8C Tomasz Bogusiewicz
8D
Sebastian Brożyna