Dane kontaktowe Rady Rodziców:

adres e-mail: rrsp353@gmail.com

 

Numer rachunku bankowego Rady Rodziców SP nr 353 im. „Wielkich Odkrywców” w Warszawie:

PKO BANK POLSKI S.A. XII Oddział w Warszawie

Korkowa 24

04-502 Warszawa

Nr rachunku bankowego: 70 1020 1127 0000 1702 0304 6141

RADA RODZICÓW 2022 / 2023
Przewodniczący
Arkadiusz Radzikowski
Wice-przewodniczący
Katarzyna Bartosiak
Skarbnik
Emilia Stańczyk
Sekretarz
Anna Wróbel
Członek Prezydium
Rafał Kaźmierski
Komisja Rewizyjna Rady Rodziców
Emil Gromadzki
Michał Józefowski
Agnieszka Olszewska
Joanna Pieńkowska
Przedstawiciele klas
0A Renata Kurek
0B Zuzanna Tracz-Gaszewska
1A Grzegorz Gmiter
1B Joanna Pieńkowska
1C Barbara Sankowska
2A Rafał Kaźmierski
2B Ewa Duszyńska-Malinowska
2C Olga Kaźmierska-Piłat
3A Tatiana Markowska
3B Michał Józefowski
3C Zuzanna Tracz-Gaszewska
4A Krzysztof Kowalski
4B Arkadiusz Radzikowski
4C Agnieszka Olszewska
4D Renata Kurek
5A Marcin Jędrzejewski
5B Anna Wróbel
5C Katarzyna Bartosiak
5D Łukasz Jastrzębski
6A Aneta Gomoliszek
6B Łukasz Kotapski
6C Marcin Szczesiuk
7A Emil Gromadzki
7B Emilia Izdebska-Stańczyk
7C Magdalena Szczodrońska
8A Arkadiusz Radzikowski
8B Ewa Modzelewska
8C Anna Jarocka
8D
Monika Bam-Dąbrowska