REKRUTACJA DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH

ROK SZKOLNY 2022/2023

Wszystkie potrzebne informacje znajdują się w prezentacji –  PREZENTACJA

ARCHIWUM

Jak obliczyć punkty do szkoły średniej?

DNI OTWARTE ONLINE I INFORMACJE O SZKOŁACH

Konkurs Wiedzy o Zawodach

Działanie Punktu Informacyjnego i Karier

Więcej informacji o projekcie SIĘGNIJ PO WIĘCEJ

Plakat SPW

 1. Informator „Wybierz szkołę dla siebie” – informator o warszawskich szkołach ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022:

http://www.edukacja.warszawa.pl/sites/edukacja/files/rekrutacja/22888/attachments/informator_2021_inter_i_13_03.pdf

 1. Dni otwarte w szkołach ponadpodstawowych (spotkania online):

http://www.edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/po-szkole-podstawowej/22904_dni-otwarte-w-szkolach-ponadpodstawowych

 1. Fundacja Perspektywy i Biuro Edukacji: „Wybierz szkołę dla siebie” – Prezentacje Warszawskich Szkół Ponadpodstawowych 2021, zaplanowane na 26 i 27 marca 2021 r.:

http://www.edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/po-szkole-podstawowej/22898_poznaj-160-warszawskich-szkol-nie

 1. Warszawskie Dni Doradztwa Zawodowego – konsultacje z doradcami zawodowymi, 19-20 marca 2021r. i 9-10 kwietnia 2021r.:

https://crdz.wcies.edu.pl/index.php/indywidualne-konsultacje-z-doradcami-zawodowymi

 1. Zeszłoroczna punktacja w rekrutacji do szkół ponadpodstawowych:

http://www.edukacja.warszawa.pl/sites/edukacja/files/rekrutacja/22900/attachments/min._sr.max_2020_r_.pdf

 1. Harmonogram działań ucznia szkoły podstawowej w ramach elektronicznej rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022:

http://www.edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/po-szkole-podstawowej/22840_harmonogram-dzialan-ucznia-szkoly

 1. Plan naboru do liceów ogólnokształcących, techników oraz branżowych szkół I stopnia prowadzonych przez m.st. Warszawę na rok szkolny 2021/2022:

http://www.edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/po-szkole-podstawowej/22803_plan-naboru-do-liceow-ogolnoksztalcacych

 1. Informator o zawodach szkół branżowych.

https://www.ore.edu.pl/2020/12/informator-o-zawodach-szkolnictwa-branzowego/

 1. Rodzic jako doradca swojego dziecka przy wyborze szkoły ponadpodstawowej.

https://cloud2t.edupage.org/cloud/Doradztwo_zawodowe_dla_uczniow.pdf?z%3ALC2R8IYin35PW19eh3Ic7mrlhcqnDY%2Bgx9O%2Bb9%2BF%2FrXsDXprU%2BUo1YFeZKtF1sWR

Materiały o szkołach ponadpodstawowych oraz terminy Dni otwartych

Szanowni Państwo, tutaj są dostępne materiały, które udostępniły szkoły ponadpodstawowe:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/15RziW1ggNqNRdYpLsc5jjlrgRUjeEwVT-qahLrYeFg0/edit?usp=sharing

PROJEKT SIĘGNIJ PO WIĘCEJ

Uprzejmie informujmy, że Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy oraz Centrum Rozwoju Doradztwa Zawodowego WCIES realizują zadania wzmacniające funkcję doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych. Celem zintensyfikowanych działań jest przede wszystkim wsparcie uczniów i rodziców w procesie podejmowania decyzji edukacyjno-zawodowych, przygotowanie nauczycieli do realizacji zadań z zakresu doradztwa zawodowego i wskazanie korzyści w podejmowaniu przez uczniów dalszej nauki  w szkołach kształcących w  zawodach.

W roku szkolnym 2019/2020 przygotowane zostały następujące formy wsparcia:

 • uczniowie i rodzice mogą uzyskać indywidualną pomoc i wsparcie w zakresie podejmowania decyzji edukacyjno-zawodowych :
 1. w szkołach (w 110 szkołach podstawowych m.st. Warszawy realizowany jest projekt pt. „Sięgnij
  po więcej!-rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy”. 
  W związku z tym uruchomione zostały tam Punkty Informacji i Kariery, w których udzielane jest indywidualne wsparcie i przeprowadzana jest między innymi  diagnoza predyspozycji  edukacyjno-zawodowych uczniów). W pozostałych szkołach zadania te są realizowane przez doradców zawodowych, psychologów, pedagogów oraz wychowawców klas;
 2. w poradniach psychologiczno-pedagogicznych na terenie m.st. Warszawy https://edukacja.warszawa.pl/ksztalcenie-zawodowe/doradztwo-zawodowe/aktualnosci/21962-poradnie-psychologiczno-pedagogiczne-mst ;
 3. W Centrum Rozwoju Doradztwa Zawodowego WCIES: https://crdz.wcies.edu.pl/index.php/indywidualne-konsultacje-z-doradcami-zawodowymi;
 4. W Centrum Informacji i Doradztwa Młodzieżowego http://www.pm.waw.pl/pracownie/wspolpraca-i-projekty-edukacyjne/centrum-informacji-i-doradztwa-mlodziezowego;

NOWE ROZPORZĄDZENIE

Od 1 września 2018 roku mamy nowe rozporządzenie w sprawie doradztwa zawodowego. Jedną z najważniejszych zmian jest zamieszczony poniżej Program Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego, zatwierdzony do realizacji Uchwałą Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 353 im. „Wielkich Odkrywców” z dnia 12 września 2018 roku. Przepisy wskazują również, podczas jakich zajęć oraz innych działań podejmowanych w szkole i oddziałach przedszkolnych może być realizowane doradztwo zawodowe.

W naszej rejonowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 23 przy ul. 1 Praskiego Pułku 8 udzielana jest pomoc z zakresu doradztwa zawodowego, koordynatorem jest pani Monika Pustuła. Tel. do poradni- 22 760 03 87

Ważne informacje dla rodziców, którzy świadomie chcą pomóc dziecku w wyborze drogi kształcenia dostępne są poniżej:

Koordynator ds. doradztwa zawodowego

Katarzyna Głusek – Wojciechowicz