Płynąca przez Warszawę Wisła, a także tereny nadwiślańskie są niewątpliwie jednym z piękniejszych walorów przyrodniczych miasta.

W ramach realizowanego projektu Skarby Warszawskiej Przyrody klasa VII a wybrała się na zajęcia terenowe. Podczas lekcji uczniowie dowiedzieli się więcej na temat warszawskiej przyrody. Obserwowali faunę – głównie ptaki, szukali śladów bytowania i żerowania. Poznali florę brzegów Wisły. Dowiedzieli się nieco więcej na temat roli jaką odgrywa korytarz ekologiczny dla zwierząt. Zajęcia terenowe przypomniały uczniom, że również w mieście występuje przyroda, która warta jest ochrony!

M. Dobrowolska, P. Pankowski

II edycja konkursu organizowanego przez Narodowy Bank Polski zakończyła się sukcesem Naszych Uczniów. 
W ubiegłym miesiącu grupa uczniów z klasy 7a przeprowadziła warsztaty, lekcje oraz debatę dotyczącą Bezpieczeństwa w Finansach. Wszystko w ramach konkursu Złote Szkoły NBP. 
W wybranych klasach zostały przeprowadzone Lekcje z ekonomia, warsztaty uczniowskie oraz debata. 
Uczniowie rozwijając temat bezpieczeństwa w finansach skupili się nie tylko na stronie ataków hakerskich, czy też kradzieży pieniężnych, ale także poruszyli temat bezpieczeństwa biologicznego. Połączyli tym samym zajęcia z ekonomii, biologii i chemii.
Wieloetapowy projekt został doceniony przez organizatorów. Uczniowie uzyskali tytuł Złotej Szkoły NBP! Doceniono także trud i wysiłek jaki włożyli w przygotowanie poszczególnych zadań. W kategorii debata szkolna zajęli III miejsce. Przyznana została nagroda pieniężna. 
Serdecznie dziękuję za zaangażowanie Uczniów oraz wytrwałość w wykonywanych zadaniach! 
P. Pankowski

Druga edycja konkursu Warszawska Ekoliga zakończyła się. Wśród nagrodzonych nie zabrakło uczniów naszej szkoły. 
Celem konkursu było podniesienie poziomu świadomości ekologicznej oraz rozpowszechnienie najciekawszych projektów w ramach szkolnej i pozaszkolnej edukacji w zakresie ekologii. Organizatorzy konkursu przyznali po jednej nagrodzie oraz po jednym wyróżnieniu w danej kategorii konkursowej.
Naszą szkołę reprezentowali uczniowie klasy 7a, 7b oraz 7d.
Trzy drużyny startowały w dwóch kategoriach konkursowych – publikacji oraz grze terenowej.
Jedna grupa uczniów wykonała projekt – teczkę edukacyjną. W teczce znalazły się m.in. gra planszowa, komiks oraz karta pracy. Praca została pozytywnie oceniona przez jury i wyróżniona w tej kategorii. Pozostałe dwie grupy wykonały grę terenową. Gra terenowa wykonana przez uczniów klasy VIIa pt. „Bądź eko” zajęła pierwsze miejsce w kategorii projektów terenowych IV-VII.
Nagrodami dla uczniów w konkursie są smartbandy, krokomierze, nagrody książkowe. Dla szkół zgłaszających najciekawsze projekty przewidziane są nagrody takie jak wewnętrzne stacje segregacji odpadów oraz pakiety dla szkół. Uroczystość podczas której zostaną wręczone nagrody odbędzie się 23 czerwca. Miejscem Gali Warszawskiej Ekologii  będzie Warszawskim Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń.
Serdecznie gratuluję wykonania świetnych projektów!
P. Pankowski

Zamieszczamy link do strony edukacyjnej na Youtube, która może pomóc Wam i Waszym dzieciom w szybszej nauce języka polskiego i innych przedmiotów po polsku. Zachęcamy do skorzystania.
Шановні батьки з України. Нижче прикріплюємо посилання веб-сайт на Youtube, який допоможе Bам і Bашим дітям швидше вивчати польську мову та інші предмети польською мовою. Заохочуємо скористатись ним.