Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w Dzielnicowym Konkursie Chemicznym „Alchemik” zorganizowanym przez SP 173. Laureatami dzielnicowego konkursu z naszej szkoły zostali:

W kategorii klas 8

Anastasiia Zinchenko z kl. 8d – II miejsce

Patryk Bulski z kl. 8b – III miejsce

W kategorii klas 7

Julia Jastrzębska z kl. 7a   – I miejsce

Natalia Pawilonis z kl. 7a  – II miejsce

Helena Postek z kl. 7c –  wyróżnienie

Dziękujemy za udział w konkursie.

 

W SPRAWIE  PRZEKAZANIA  SZKOLNEJ DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ UCZNIA DO NOWEJ SZKOŁY

Szkolna dokumentacja medyczna ucznia – absolwenta klasy VIII do nowej szkoły będzie przekazywana wyłącznie pomiędzy gabinetami pielęgniarek szkolnych (Ustawa o opiece zdrowotnej nad uczniami z dn. 12.04.2019, art. 27, rozdz.7 – o przechowywaniu dokumentacji medycznej- Dz.U. 2019, poz.1078). W związku z tym, prosimy rodziców na początku nowego roku szkolnego o informację (do gabinetu pielęgniarki szkoły podstawowej) do jakiej szkoły będzie uczęszczał uczeń z podaniem nazwy i dokładnego adresu szkoły. Po zakończeniu roku szkolnego dokumentacja medyczna klas VIII będzie przechowywana w archiwum SZPZLO Warszawa – Wesoła, ul. Kilińskiego 48.

Jednocześnie przypominamy, że  w związku z nową ustawą szkoła średnia nie może żądać w komplecie dokumentów do przyjęcia do szkoły – dokumentacji medycznej ucznia, gdyż są to dane „wrażliwe”, objęte tajemnicą medyczną, a ich przekazywanie normują w.w.przepisy.

Uczestnicy wykazali się pomysłowością, wyobraźnią i talentami plastycznymi. Komisja konkursowa oceniając prace wzięła pod uwagę walory użytkowe, dekoracyjne, artystyczne i edukacyjne oraz kreatywność i pomysłowość.

Dziękujemy Burmistrzowi Dzielnicy Wesoła Miasta Stołecznego Warszawy za objęcie konkursu patronatem i ufundowanie nagród.

Komisja konkursowa dokonała niezwykle trudnego wyboru prac, które zostały nagrodzone w dwóch  kategoriach wiekowych:

Kategoria klas I – IV

miejsce I – Laura Załuska Szkoła Podstawowa nr 353

miejsce II  – Oliwia Cegiełka Szkoła Podstawowa nr 174

miejsce III – Gabriela Spodar  Szkoła Podstawowa nr 353

Kategoria klas V – VIII

miejsce I – Katarzyna Kiesner Szkoła Podstawowa nr 174

miejsce II – Emilia Powierża Szkoła Podstawowa nr 174

miejsce III – Kacper Kęsy Szkoła Podstawowa nr 353

Wszystkim uczestnikom konkursu dziękujemy za zaangażowanie i piękne prace.

Życzymy wytrwałości w rozwijaniu pasji i talentu!

Serdecznie gratulujemy wszystkim laureatom!

Dużo Uśmiechu każdego dnia Nasze Kochane Dzieci Wam życzymy 😊 

Katarzyna Głusek-Wojciechowicz
oraz nauczyciele i pracownicy niepedagogiczni SP 353

Przedłużamy termin składania dokumentów do 26 sierpnia.

Serdecznie zapraszamy

O przyjęcie do klasy terapeutycznej ubiegać mogą się uczniowie klas trzecich szkół podstawowych u których stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się (dysleksja, dysgrafia, dysortografia) i których rodzice złożą stosowne dokumenty w terminie od 13.06.2022 r. do 20.08.2022 r. w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr. 353 im. „Wielkich Odkrywców” w Warszawie.

Czytaj dalej »

Moi Drodzy Ósmoklasiści przed Wami pierwszy poważny egzamin. Jestem przekonana, że zdacie go celująco. Mocno trzymamy za Was kciuki Kochani 🍀💪POWODZENIA 😍

Katarzyna Głusek-Wojciechowicz

Uwaga!!! Mamy zaszczyt przedstawić laureatów Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Angielskiego „Olimpusek” (klas I-III) i „Olimpus” (klas IV – VII).
W olimpiadzie „Olimpusek” laureatami zostali:
Adam Olszta – klasa 1 c,
Adam Radzikowski – klasa 3 b,
W olimpiadzie „Olimpus”:
Nina Ziółkowska – klasa 4 b,
Weronika Szpytko – klasa 4 d,
Nina Czorniej – klasa 5 d,
Weronika Łasica – klasa 6 b,
Wiktor Gromadzki – klasa 6 c, Antoni Stawiarski – klasa 7 a.
Serdecznie gratulujemy!!!
Nauczyciele języka angielskiego