Kuratorium Oświaty w Warszawie opublikowało Zarządzenie nr 6 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie terminów postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych.

Link:
https://www.kuratorium.waw.pl/pl/rodzice-i-uczniowie/rekrutacja-do-szkol/17841,Terminy-przeprowadzania-postepowania-rekrutacyjnego-i-postepowania-uzupelniajace.html

Zasady_rekrutacji_do_szkol__2024_2025

Szczegółowy harmonogram rekrutacji dla kandydata

Zalacznik_nr_1_-_rekrutacja_w_szkolach_dla_mlodziezy-1