Drodzy Rodzice,

na stronie kuratorium pojawił się harmonogram konkursów przedmiotowych

https://bip.kuratorium.waw.pl/bip/zarzadzenia-kuratora/2881,Zarzadzenie-nr-44-z-dnia-6-wrzesnia-2023-r.html

Z języków obcych:

https://www.kuratorium.waw.pl/pl/rodzice-i-uczniowie/konkursy-i-olimpiady/konkursy/konkursy-przedmiotowe-1/17533,Programy-merytoryczne-konkursow-i-terminy-etapow-szkolnych-konkursy-z-j-obcych.html

Chętni uczniowie zgłaszają się do swoich nauczycieli danego przedmiotu, dostają od nich oświadczenia dla rodziców. Prosimy o ich zwrot do 29 września. 4 października jest już pierwszy konkurs.

W ramach europejskiego projektu „I wszystko gra!”
2023-1-PL01-KA121-SCH-000118196
Kod akredytacji: 2022-1-PL01-KA120-SCH-000103137

Szkoła Podstawowa nr 353 ogłasza nabór wniosków dla kadry nauczycielskiej oraz pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w placówce do skorzystania z możliwości odbycia kursów językowych za granicą.

Szczegóły u koordynatora projektu p. Łukasz Trawczyńskiego. Zapraszamy!!!

Stypendium szkolne i zasiłek szkolny

Pomoc materialna o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego dla uczniów zamieszkałych w m.st. Warszawie realizowana jest przez Ośrodki Pomocy Społecznej, zgodnie z miejscem zamieszkania rodziny.

Stypendium szkolne od 1 września 2020 roku może być przyznane na zakup:

  1. podręczników, które nie są udostępniane nieodpłatnie przez szkołę, lektur, encyklopedii, innych książek pomocnych w realizacji procesu dydaktycznego,
  2. komputerów stacjonarnych, laptopów lub tabletów,
  3. biletów miesięcznych lub kwartalnych uprawniających do korzystania z komunikacji miejskiej,
  4. całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych,
  5. w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą.

Pomoc finansową może dostać uczeń, który znajduje się w trudnej sytuacji spowodowanej: niskim dochodem na osobę w rodzinie, wielodzietnością rodziny lub niepełną rodziną, występowaniem w domostwie: bezrobocia, niepełnosprawności, choroby ciężkiej, długotrwałej lub nieuleczalnej, alkoholizmu, narkomanii lub życiowej spowodowanej zdarzeniem  losowym.

W okresie od 1 września do 15 września rodzice uczniów mogą składać wnioski o przyznanie pomocy w formie stypendium szkolnego dla dziecka do ośrodków pomocy społecznej.

Zasiłek szkolny przysługuje uczniowi, który jest przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. Wysokość zasiłku szkolnego wynosi jednorazowo do 620 zł i jest świadczeniem pieniężnym.

Można skorzystać z poniższego  linku : https://wsparcie.um.warszawa.pl/pomoc-materialna-dla-ucznia2

 

STYPENDIUM POSIŁEK DLA UCZNIA

Na terenie szkoły uczniowie w trudnej sytuacji mogą otrzymać dofinansowanie posiłków, które zatwierdza Dyrektor Szkoły, aby je otrzymać należy wypełnić wniosek, potwierdzony zaświadczeniem o dochodach i złożyć go do pedagoga szkolnego.

Moi Drodzy,

Wakacje dobiegły końca i pora powrócić do szkoły.

Mam nadzieję, że przez dwa miesiące odpoczęliście i zgromadziliście siły na cały rok nauki.

Rozpoczynający się rok szkolny 2023/2024 to kolejny czas nowych wyzwań, zdobywania wiedzy i nawiązywania przyjaźni. Wierzę, że dobrze wykorzystacie te dziesięć miesięcy które są przed nami.

Życzę Wam, aby ten rok upłynął w dobrej atmosferze, a nauka sprawiała Wam dużo satysfakcji.

Jeśli pojawią się trudności – nie poddawajcie się. W naszej szkole możecie zawsze liczyć na wsparcie i zrozumienie.

Hasłem roku szkolnego 2023/2024 będą słowa Marka Twaina, które są częścią jego szerszej wypowiedzi: „….PODRÓŻUJ, ŚNIJ, ODKRYWAJ”.

Patronem będzie Polski Odkrywca podróżnik, geograf, polarnik HENRYK ARCTOWSKI.

Chciałabym, aby rozpoczynający się rok szkolny był szczególny, zapraszam wszystkich Wielkich Odkrywców do wspólnego projektu. Zróbcie coś wyjątkowego dla siebie lub społeczności szkolnej, w zgodzie z powiedzeniem – możecie zrobić dzisiaj, a za to podziękujecie sobie w przyszłości. Na koniec roku wybiorę i nagrodzę najciekawsze wyzwania.

Życzę Wam Drodzy Uczniowie w nowym roku szkolnym wielu osiągnięć, twórczych pomysłów i spełniania marzeń.

Wszystkim Nauczycielom, Pracownikom Oświaty oraz Rodzicom życzę spokojnego roku, sukcesów związanych z wychowaniem i edukacją dzieci i młodzieży, efektywnej współpracy oraz pomyślności w realizacji planów.

Na koniec pragnę podziękować wszystkim za otwartość na drugiego człowieka, która dzisiaj jest szczególnie ważna, kiedy pomagamy naszym sąsiadom z Ukrainy.

Ze szkolnym pozdrowieniem
Katarzyna Głusek-Wojciechowicz

List Ministra Edukacji i Nauki Przemysława Czarnka

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/nowy-rok-szkolny-nowe-wyzwania-i-nowe-szanse–list-i-zyczenia-od-ministra-przemyslawa-czarnka-z-okazji-rozpoczecia-roku-szkolnego-20232024

List Mazowieckiego Kuratora Oświaty Aurelii Michałowskiej

https://www.kuratorium.waw.pl/pl/informacje/aktualnosci/16722,Rozpoczecie-roku-szkolnego-List-Mazowieckiego-Kuratora-Oswiaty.html

List Prezydenta m.st. Warszawy Rafała Trzaskowskiego 

https://edukacja.um.warszawa.pl/-/list-prezydenta-rafala-trzaskowskiego

Szanowni Państwo,

W trosce o bezpieczeństwo Państwa dzieci oraz utrzymanie wysokiego standardu funkcjonowania Szkoły prosimy o  przygotowanie wypełnionych formularzy, które znajdą Państwo w poniższych plikach:

F-28 Upoważnienie do odbioru dziecka RODO wersja VII

F-29 Zgoda na samodzielny powrót dziecka udzielana w wypadku zwolnienia dziecka

F-30 Zgoda na samodzielny powrót ucznia ze szkoły wersja IV

F-37 Karta informacyjna o uczniu wersja IX

F-39 Karta zgłoszenia do świetlicy szkolnej wersja VIII

F-72 Wniosek w sprawie nauki religii etyki wersja III (dotyczy nowych uczniów lub zmiany wniosku)

Zebrane od Państwa informacje związane są ze statutową działalnością szkoły.

Bardzo prosimy o przyniesienie wypełnionych dokumentów, w foliowej koszulce, w dniu rozpoczęcia roku szkolnego.

Rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024 odbędzie się 4 września 2023 r. na dziedzińcu szkoły według harmonogramu:

  • oddziały przedszkolne i klasy I – godzina 9.30
  • klasy II – III – godzina 10.30 
  • klasy IV – V oraz klasa VIc – godzina 11.30 
  • klasy VI – VIII – godzina 12.30

Msza święta rozpoczynająca nowy rok szkolny w Parafii św. Hieronima – godzina 8.00