23 czerwca 2023 r.

Klasy 0 – III godz. 9.15 w sali gimnastycznej

Klasy IV – VI godz. 10.45 w sali gimnastycznej

Klasy VII – VIII godz. 12.30 w sali gimnastycznej

Dbając o bezpieczeństwo naszych uczniów, a Państwa dzieci, z uwagi na przewidywane warunki pogodowe (wysoką temperaturę) oraz dużą liczbę osób, uroczystości w sali gimnastycznej przewidziane są tylko dla uczniów, wychowawców oraz zaproszonych przedstawicieli rodziców.

Po uroczystościach w sali gimnastycznej odbędą się spotkania z wychowawcami w salach lekcyjnych. Prosimy, aby podczas spotkania z wychowawcą w sali, uczniowi towarzyszył nie więcej niż jeden rodzic. Harmonogram spotkań z wychowawcami będzie dostępny w dniu zakończenia roku w szkole.

W roku szkolnym 2022/23 Karty Zdrowia Ucznia kl. VIII mogą odbierać rodzice/opiekunowie w sekretariacie szkoły.
 
Rodzice uczniów, którzy podejmą naukę w LO CLXIII  Stara Miłosna, ul. Klimatyczna 1 nie muszą odbierać Kart Zdrowia Ucznia gdyż zostaną one przekazane bezpośrednio pomiędzy gabinetami;
 
 
 

Jubileusz Szkoły to okazja do wspomnień, chociaż już minione pozostają w pamięci i dostarczają nam wielu wzruszeń. Szkoła to miejsce gdzie ważna jest przyszłość, ale bardzo ważną rolę odgrywa także przeszłość. Nasze symboliczne korzenie i skrzydła.

Dostrzeganie czasu jest cudownym darem dojrzałości . Jednak jak udowodnił wielki naukowiec i odkrywca Albert Einstein może być pojęciem względnym. CZAS PORZĄDKUJE, ALE CZASEM DODAJE BLASKU I MAGII. Cieszę się i jestem bardzo dumna, że w naszej szkole „Wielkich Odkrywców” nauczyciele nie tracą czasu na to by dowiedzieć się czego uczniowie nie wiedzą, a zajmuje ich prawdziwa sztuka, zadawanie pytań, co uczeń wie lub czego jest w stanie się dowiedzieć. W naszej szkole uczniowie wiedzą, że wyobraźnia jest tak samo ważna jak wiedza.  Jak powiedział Albert Einstein wiedza jest ograniczona – jest tym co wiemy i rozumiemy tu i teraz, a wyobraźnia otacza świat – także to, co kiedykolwiek zrozumiemy i poznamy.

Na sukces naszej szkoły składa się wieloletnia praca wyjątkowej, wysoko wykwalifikowanej oraz cieszącej się uznaniem i autorytetem Kadry pedagogicznej.

Składam serdeczne podziękowania nauczycielom i wicedyrektorom naszej szkoły Pani Marioli Wróblewskiej, Elżbiecie Siemińskiej, Marcie Drabarek przedstawicielom władz samorządowych i oświatowych, rodzicom i uczniom, pracownikom administracji i obsługi oraz zaprzyjaźnionym instytucjom za pomoc i zaangażowanie , bez których nasze osiągnięcia i zmiany zachodzące w szkole byłyby niemożliwe. To dzięki wspólnym wysiłkom możemy być dzisiaj dumni i mówić, że Szkoła im. „Wielkich Odkrywców” była i jest szkołą niezwykłą, o niepowtarzalnym klimacie, osiągnięciach i odkrywczych aspiracjach.

Szanowni Państwo, mam nadzieję, że dzisiejszy dzień będzie miłą okazją do wspomnień i  wzruszeń. Serdecznie dziękuję Państwu za przybycie w tak szczególnym dla Nas czasie. Jestem przekonana, że te małe szanse, które stwarzamy naszym uczniom będą początkiem ich wielkich osiągnięć (sukcesów).

W tym pięknym momencie historii naszej szkoły nie możemy pozostać obojętni wobec tego co dzieje się w Ukrainie. Życzę wszystkim, życzę Ukrainie spokoju i pokoju, który jednoczy świat, świat w którym, każdy jest człowiekiem. Dziękuję wszystkim za obecność i zapraszam do śledzenia naszych działań oraz wydarzeń w mediach społecznościowych.

                                                                                   Dyrektor Szkoły
Katarzyna Głusek-Wojciechowicz