Olimpiada Języka Angielskiego dla JUNIORÓW (szczególnie uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych) jest konkursem przedmiotowym z języka angielskiego. Olimpiada jest punktowana na świadectwie – warto spróbować swoich sił, zwłaszcza w klasach 8.
poniżej ważne linki:
https://ojaj.wsjo.pl/terminarz-2023-2024/ – terminarz
oraz https://ojaj.wsjo.pl/regulamin-2023-2024/ – regulamin
Zgłoszenia uczniów przyjmują nauczyciele języka angielskiego do 20.10.2023.
Olimpiada składa się z 3 etapów.
I etap, część I (test papierowy, wykonany w szkole) odbędzie się 06.11.2023 o godzinie 15:00. O kolejnych etapach będą informowani uczniowie po podsumowaniu wyników pierwszej części etapu..
Zapraszamy!