Drodzy Uczniowie, Rodzice oraz wszyscy sympatyzujący z SP353!

Jest kolejna niesamowita okazja, by w aktywny sposób zdobyć bon do Decathlonu o wartości 3 000 zł dla szkoły na sprzęt sportowy. 
Jak wiadomo sprzęt sportowy w szkole szybko się niszczy, a nie zawsze są środki na jego uzupełnienie. Mamy szansę sprawić, aby wymienić zużyte piłki oraz zakupić coś niekonwencjonalnego na lekcje WF i nie tylko.
Raz się udało. Spróbujmy znów 🙂 Jest wyzwanie. W poprzednich tygodniach wygrywały szkoły której reprezentacja liczyła powyżej 200 i 300 osób.

Z jakiej to okazji?

AZS Warszawa organizuje dwa razy w roku “Test Coopera” w sesji jesiennej i wiosennej. Szczegółowe informacje pod adresem strony: https://testcoopera.pl/.

Nasz termin to 14.10.2023.

Co to jest “Test Coopera’?

Ogólnie to test, w czasie którego mamy pokonać jak największą odległość w czasie 12 min. Najlepiej przebiec, ale można truchtać, również maszerować, marszobieg też zły nie jest. Kiedyś obiecałam, że się przeczołgam, ale nie polecam.

Która szkoła wygrywa bon?

Ta, w której wystąpi jak najliczniejsza reprezentacja. Startować mogą zarówno uczniowie, jak i rodzice, również sympatycy szkoły. Wystarczy w odpowiedniej rubryce podczas rejestracji wpisać: “SP353 w Warszawie”. Wynik nie ma znaczenia.

Jakie korzyści ma startujący?

 • uczeń SP353 otrzyma pochwałę oraz ocenę 6 z WF za dodatkową aktywność 
 • każdy uczestnik otrzymuje nr startowy oraz butelkę wody
 • zdarza się, że dodatkowo można otrzymać fajny gadżet 
 • satysfakcja
 • miło spędzony aktywnie czas
 • integracja
 • wspaniały wzór dla młodszego pokolenia

Co należy zrobić?

 1. Zarejestrować się na stronie: https://testcoopera.pl/
 2. Wybrać dzielnicę – Ochota
 3. W rubryczce “Drużyna/Klub/uczelnia” wpisać:  SP353 w Warszawie
 4. 14.10.2023 stawić się na starcie i wykonać test
 5. Jeśli osoba niepełnoletnia startuje bez opiekuna prawnego, musi posiadać zgodę na start wydrukowaną ze strony rejestracji

PODSUMOWANIE:

Test Coopera – pokonanie jak najdłuższego dystansu w 12 min.
Kiedy?: 14.10.2023 od 10:00 do 15:40
Gdzie?: Ośrodek Wawelska SCS Aktywna Warszawa – ul. Wawelska 5

rejestracja: https://testcoopera.pl/

ZACHĘCAM do jak najliczniejszego udziału. Osobiście od 11:00 będę kibicować komu dam radę, aż głosu nie stracę. Startuje z synami (5 i 8 lat) w przedziale 11:00-12:00.
Fajnie byłoby wygrać i uzupełnić sprzęt sportowy w szkole o nietypowe dyscypliny.

Z super optymistycznymi pozdrowieniami

Anna Urban, nauczyciel WF w SP353

Serdecznie zapraszam chętnych uczniów do udziału w konkursach organizowanych przez
Mazowieckiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2023/2024. Wszystkie konkursy
są adresowane dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych województwa mazowieckiego.

Przedstawiamy zestawienie wszystkich konkursów przedmiotowych, tematycznych
i interdyscyplinarnych, które w roku szkolnym 2023/2024 organizuje Mazowiecki Kurator
Oświaty wraz z linkami do regulaminów poszczególnych konkursów oraz kontaktami
do koordynatorów/organizatorów.
Przypominamy, iż wyłącznie w tych konkursach finaliści i laureaci mają gwarantowane
przywileje podczas rekrutacji do szkoły ponadpodstawowej m.in. dodatkowe punkty,
niezależnie, w której klasie zdobyli dane osiągnięcie.

(zał.) Zestawienie konkursów MKO 2023_24

W naszej szkole rozpoczynamy etapy szkolne konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych.

6.10.2023 godz. 9.00 – Język angielski 
9.10.23 godz. 9.00 – Chemia 
11.10.2023 godz. 9.00 – Geografia 
12.10.2023 godz. 9.00 – Matematyka  
13.10.2023 godz. 9.00 – Historia 
16.10.2023 godz. 9.00 – Biologia  
17.10.2023 godz. 9.00 –  Fizyka  

Uczestnikom życzymy powodzenia! 

 Więcej informacji:  https://bip.kuratorium.waw.pl/bip/zarzadzenia-kuratora/2881,Zarzadzenie-nr-44-z-dnia-6-wrzesnia-2023-r.html
https://www.kuratorium.waw.pl/pl/rodzice-i-uczniowie/konkursy-i-olimpiady/konkursy/konkursy-przedmiotowe-1/17533,Programy-merytoryczne-konkursow-i-terminy-etapow-szkolnych-konkursy-z-j-obcych.html

Drodzy Rodzice,

na stronie kuratorium pojawił się harmonogram konkursów przedmiotowych

https://bip.kuratorium.waw.pl/bip/zarzadzenia-kuratora/2881,Zarzadzenie-nr-44-z-dnia-6-wrzesnia-2023-r.html

Z języków obcych:

https://www.kuratorium.waw.pl/pl/rodzice-i-uczniowie/konkursy-i-olimpiady/konkursy/konkursy-przedmiotowe-1/17533,Programy-merytoryczne-konkursow-i-terminy-etapow-szkolnych-konkursy-z-j-obcych.html

Chętni uczniowie zgłaszają się do swoich nauczycieli danego przedmiotu, dostają od nich oświadczenia dla rodziców. Prosimy o ich zwrot do 29 września. 4 października jest już pierwszy konkurs.

W ramach europejskiego projektu „I wszystko gra!”
2023-1-PL01-KA121-SCH-000118196
Kod akredytacji: 2022-1-PL01-KA120-SCH-000103137

Szkoła Podstawowa nr 353 ogłasza nabór wniosków dla kadry nauczycielskiej oraz pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w placówce do skorzystania z możliwości odbycia kursów językowych za granicą.

Szczegóły u koordynatora projektu p. Łukasz Trawczyńskiego. Zapraszamy!!!

Stypendium szkolne i zasiłek szkolny

Pomoc materialna o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego dla uczniów zamieszkałych w m.st. Warszawie realizowana jest przez Ośrodki Pomocy Społecznej, zgodnie z miejscem zamieszkania rodziny.

Stypendium szkolne od 1 września 2020 roku może być przyznane na zakup:

 1. podręczników, które nie są udostępniane nieodpłatnie przez szkołę, lektur, encyklopedii, innych książek pomocnych w realizacji procesu dydaktycznego,
 2. komputerów stacjonarnych, laptopów lub tabletów,
 3. biletów miesięcznych lub kwartalnych uprawniających do korzystania z komunikacji miejskiej,
 4. całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych,
 5. w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą.

Pomoc finansową może dostać uczeń, który znajduje się w trudnej sytuacji spowodowanej: niskim dochodem na osobę w rodzinie, wielodzietnością rodziny lub niepełną rodziną, występowaniem w domostwie: bezrobocia, niepełnosprawności, choroby ciężkiej, długotrwałej lub nieuleczalnej, alkoholizmu, narkomanii lub życiowej spowodowanej zdarzeniem  losowym.

W okresie od 1 września do 15 września rodzice uczniów mogą składać wnioski o przyznanie pomocy w formie stypendium szkolnego dla dziecka do ośrodków pomocy społecznej.

Zasiłek szkolny przysługuje uczniowi, który jest przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. Wysokość zasiłku szkolnego wynosi jednorazowo do 620 zł i jest świadczeniem pieniężnym.

Można skorzystać z poniższego  linku : https://wsparcie.um.warszawa.pl/pomoc-materialna-dla-ucznia2

 

STYPENDIUM POSIŁEK DLA UCZNIA

Na terenie szkoły uczniowie w trudnej sytuacji mogą otrzymać dofinansowanie posiłków, które zatwierdza Dyrektor Szkoły, aby je otrzymać należy wypełnić wniosek, potwierdzony zaświadczeniem o dochodach i złożyć go do pedagoga szkolnego.