Oferta dla uczniów klasy IV, u których stwierdzono specyficzne trudności
w uczeniu się (dysleksja, dysgrafia, dysortografia) do klasy terapeutycznej,
na rok szkolny 2023/2024 w Szkole Podstawowej nr. 353 im. „Wielkich
Odkrywców”.

O przyjęcie do klasy terapeutycznej ubiegać mogą się uczniowie klas
trzecich szkół podstawowych, których rodzice złożą dokumenty od
10.06.2023 r. do 25.08.2023 r. w sekretariacie szkoły:

– podanie o przyjęcie do klasy terapeutycznej,

– opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej stwierdzającą
specyficzne trudności w uczeniu się, w której zawarte jest wskazanie do
nauki w klasie terapeutycznej,

– pisemna zgodę rodziców (opiekunów prawnych) na podjęcie nauki przez
dziecko w klasie terapeutycznej,

– oświadczenie o stanie zdrowia dziecka.

Uczeń/uczennica ze specyficznymi trudnościami edukacyjnymi uczy się w
klasie terapeutycznej do momentu zniwelowania zaburzeń rozwojowych,
wyrównania szans edukacyjnych. Uczeń/uczennica ma prawo wrócić do klasy ogólnodostępnej, nie wcześniej jednak niż od nowego okresu lub roku szkolnego.

Nauka w klasie terapeutycznej to szansa na najlepsze wykorzystanie czasu
spędzonego w szkole.

W przypadku pytań mogą Pastwo skonsultować się z dyrektorem lub
sekretariatem szkoły.

Z poważaniem

Katarzyna Głusek – Wojciechowicz

harmonogram_kandydata_do-klasy-terapeutycznej-2023-2024

druk-podania-do-klasy-terapeutyczna

oświadczenie_o_stanie_zdrowia_dziecka- klasa terapeutyczna

 

 

Dnia 22.06.2023 r. o godzinie 10:00 w WCIES na ul. Starej 4 odbyło się rozstrzygnięcie konkursu pt. „Warszawska Ekologia”. W słoneczny czwartkowy poranek reprezentanci drużyn klas 5-8 korzystając z komunikacji miejskiej dotarli do WCIES. Podczas gali finałowej naszą szkołę reprezentowało pięć klas. W kategorii II trzy drużyny wykonały kolejno makietę, model oraz plakat, w kategorii III drużyny skupiły się na plakatach. Wszyscy uczniowie zostali nagrodzeni. Wyróżniono jedną pracę. Drużyna reprezentowana przez uczennice Zofia Janeczek, Aleksandra Kozieradzka, Marianna Reising oraz Liliana Wybrańska zajęła III miejsce, w kategorii IV-VI zdobywając gadżety elektroniczne i akcesoria turystyczne. Uczniowie są bardzo szczęśliwi. Nagrody na pewno wykorzystają podczas wakacyjnych wycieczek. Była to kolejna edycja tego konkursu w, którym nasi uczniowie odnieśli sukces.

Marysia Skoczylas
Marianna Kuć

23 czerwca 2023 r.

Klasy 0 – III godz. 9.15 w sali gimnastycznej

Klasy IV – VI godz. 10.45 w sali gimnastycznej

Klasy VII – VIII godz. 12.30 w sali gimnastycznej

Dbając o bezpieczeństwo naszych uczniów, a Państwa dzieci, z uwagi na przewidywane warunki pogodowe (wysoką temperaturę) oraz dużą liczbę osób, uroczystości w sali gimnastycznej przewidziane są tylko dla uczniów, wychowawców oraz zaproszonych przedstawicieli rodziców.

Po uroczystościach w sali gimnastycznej odbędą się spotkania z wychowawcami w salach lekcyjnych. Prosimy, aby podczas spotkania z wychowawcą w sali, uczniowi towarzyszył nie więcej niż jeden rodzic. Harmonogram spotkań z wychowawcami będzie dostępny w dniu zakończenia roku w szkole.

W roku szkolnym 2022/23 Karty Zdrowia Ucznia kl. VIII mogą odbierać rodzice/opiekunowie w sekretariacie szkoły.
 
Rodzice uczniów, którzy podejmą naukę w LO CLXIII  Stara Miłosna, ul. Klimatyczna 1 nie muszą odbierać Kart Zdrowia Ucznia gdyż zostaną one przekazane bezpośrednio pomiędzy gabinetami;