W ostatnich dniach odbył się niezwykle inspirujący konkurs, który zebrał uczniów z całego Mazowsza wokół tematyki zdrowia. Organizowany przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty, Konkurs o Zdrowiu „HIGIEJA” skupiał się na promowaniu świadomości zdrowotnej wśród uczniów klas IV-VIII.

Interdyscyplinarny konkurs łączył różne dziedziny wiedzy, takie jak przyroda, biologia, wychowanie fizyczne i edukacja dla bezpieczeństwa. Celem konkursu było nie tylko zwiększenie wiedzy na temat zdrowego stylu życia, ale także zachęcenie uczniów do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym poprzez zdrowe nawyki. Nie zabrakło również odniesień do symboliki zdrowia, bowiem jego patronką jest grecka bogini Higieja. Bogini ta symbolizuje ideę zdrowia osiąganego poprzez racjonalny styl życia, co idealnie wpisuje się w ducha wydarzenia.

Największym powodem do dumy dla społeczności szkolnej są osiągnięcia uczennic, które wzięły udział w konkursie. Alicja Mendyk otrzymała zaszczytny tytuł laureata. Kinga Pyła i Antonina Stronkowska zasłużyły się na miano finalistek. Ich sukces nie tylko dowodzi o zaangażowaniu w tematykę zdrowia, ale także pokazuje, że młode pokolenie ma świadomość działań profilaktycznych.

Konkurs o Zdrowiu „HIGIEJA” wzbogaca wiedzę uczestników jak również inspiruje do działania. Dzięki takim inicjatywom młodzież może rozwijać się nie tylko intelektualnie, ale także zdrowotnie, co stanowi fundament dla budowy społeczeństwa opartego na wartościach zdrowego stylu życia i troski o własne zdrowie.

Gratulujemy uczennicom ich osiągnięć i życzymy im dalszych sukcesów w promowaniu zdrowia oraz aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym!

Patryk Pankowski