Nauczyciele biologii i geografii serdecznie zachęcają uczniów klas V-VIII do wzięcia udziału w XXIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski. Konkurs skierowany jest wszystkich uczniów szkół podstawowych na terenie których położony jest park krajobrazowy. Przede wszystkim celami konkursu jest poznanie i poszerzenie wiedzy na temat parków krajobrazowych.       

Pierwszym etapem konkursu jest etap szkolny, którego ocelem jest wyłonienie drużyny, która reprezentować będzie szkołę w dalszych etapach konkursu. Obędzie się on już 15 grudnia. Zagadnienia poruszane podczas konkursu będą miały związek z Mazowieckim Parkiem Krajobrazowym (15 pytań) oraz pytań ogólnych z przyrody, biologii, geografii związanych z tematyką konkursu tj. Ssakami Polski (10 pytań). Ponadto organizator podkreśla że pytania mogą być jedno- i wielokrotnego wyboru, na dobieranie, przyporządkowanie, itp. Pojawią się również pytania związane z rozpoznawaniem garnków ssaków. Istnieje także możliwość możliwość przeprowadzenia etapu wojewódzkiego w formie gry terenowej (o tym organizator będzie informował w trakcie). Na etapie wojewódzkim nagrody zapewniają Organizatorzy Wojewódzcy.

Uprzejmie prosimy o zgłaszanie chęci udziału konkursu do końca listopada u szkolnych koordynatorów Pani Jolanty Nowakowskiej i Pana Patyka Pankowskiego. Przewidziane zostanie spotkanie przygotowujące do  konkursu.

Więcej informacji na stronie: https://parkikrajobrazowe.pl/xxiii-edycja-konkursu-ppkp-2023-2024/

Zespół przyrodniczy