Serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów do wzięcia udziału w Konkursie matematycznym Przyjaciele Matematyki organizowanym przez Szkołę Podstawową nr 323 im. Polskich Olimpijczyków w Warszawie.
Celem konkursu jest popularyzacja matematyki oraz rozwijanie zainteresowań i uzdolnień matematycznych, jak również dążenie do poprawy jakości nauczania matematyki.
Zgodnie z regulaminem, konkurs zostanie przeprowadzony w trzech kategoriach wiekowych: uczniowie klas IV, klas V-VI oraz klas VII-VIII.
Konkurs składa się z trzech etapów (2 pierwsze odbędą się w naszej szkole tj. SP 353, ostatni etap w szkole organizatora). Daty poszczególnych etapów:
I etap: 30.11.23 r.
II etap: 22.02.24 r.
III etap: 19.03.24 r.

Chętnych prosimy o przekazanie podpisanej zgody do swojego nauczyciela matematyki do 14 listopada 2023 roku.
Koordynatorzy konkursu:
Agnieszka Łapińska
Agata Grabin-Głuchowska
Sławomir Kubiak
Elżbieta Siemińska
Patryk Pankowski

Poniżej podajmy zakres merytoryczny konkursu:

Grupa wiekowa – klasa IV:

 • Działania w zbiorze liczb naturalnych;
 • Podzielność liczb;
 • Szacowanie;
 • Obliczenia zegarowe i kalendarzowe;
 • Skala i plan
 • Jednostki długości, masy i czasu.
 • Własności wielokątów; obwód i pola wielokątów;
 • Porównywanie ułamków
 • Działania na ułamkach, w tym obliczanie liczby z danego jej ułamka,;
 • Działania na ułamkach dziesiętnych;
 • Proste/odcinki równoległe/prostopadłe;
 • Odległość punktu od prostej;
 • Koła i okręgi.

Grupa wiekowa – klasy V i VI:

 • Działania w zbiorze liczb naturalnych wraz z podzielnością;
 • Działania na ułamkach, w tym obliczanie liczby z danego jej ułamka,;
 • Obliczenia procentowe;
 • Działania na liczbach całkowitych, wartość bezwzględna;
 • Potęgi;
 • Własności wielokątów, koła, pola i obwód wielokątów;
 • Rodzaje kątów (przyległe, wierzchołkowe, naprzemianległe) i ich własności;
 • Skala i plan;
 • Matematyka na co dzień (długość, czas, prędkość, diagramy);
 • Porównywanie różnicowe i ilorazowe;
 • Pole powierzchni i objętość prostopadłościanu.

Grupa wiekowa – klasy VII i VIII:

 • Działania w zbiorze liczb wymiernych;
 • Wartość bezwzględna;
 • Potęgi i pierwiastki;
 • Obliczenia procentowe;
 • Wyrażenia algebraiczne i równania;
 • Twierdzenie Pitagorasa;
 • Układ współrzędnych;
 • Figury geometryczne i pola wielokątów;
 • Statystyka i elementy prawdopodobieństwa;
 • Graniastosłupy i ostrosłupy.