Serdecznie zapraszam chętnych uczniów do udziału w konkursach organizowanych przez
Mazowieckiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2023/2024. Wszystkie konkursy
są adresowane dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych województwa mazowieckiego.

Przedstawiamy zestawienie wszystkich konkursów przedmiotowych, tematycznych
i interdyscyplinarnych, które w roku szkolnym 2023/2024 organizuje Mazowiecki Kurator
Oświaty wraz z linkami do regulaminów poszczególnych konkursów oraz kontaktami
do koordynatorów/organizatorów.
Przypominamy, iż wyłącznie w tych konkursach finaliści i laureaci mają gwarantowane
przywileje podczas rekrutacji do szkoły ponadpodstawowej m.in. dodatkowe punkty,
niezależnie, w której klasie zdobyli dane osiągnięcie.

(zał.) Zestawienie konkursów MKO 2023_24