Etap parkowy konkursu ogólnopolskiego odbył się 15 marca 2024r. o godz. 10.00 w siedzibie Mazowieckiego Parku Krajobrazowego w Otwocku. Naszą szkołę reprezentowali uczniowie klas siódmych – Gabriela Osmólska, Aleksander Krysik oraz Mateusz Kundzicz.

Celem konkursu było przede wszystkim zdobycie i pogłębienie wiedzy na temat parków krajobrazowych w Polsce. Uczestnicy dzięki przygotowaniom do konkursu poznali zagadnienia związane z ekologią, ochroną środowiska i przyrody, a także bogactwem i pięknem otaczających nas krajobrazów. Wykształtowali także postawy, które mają na celu działania na rzecz ochrony najbliższego otoczenia.

Uczniowie rozwiązali test składający się z 25 pytań zamkniętych, a następnie przystąpili do rozpoznawania gatunków ssaków. Drużyna z Naszej Szkoły zajęła IV miejsce.

Więcej informacji na stronie organizatora konkursu: https://parkiotwock.pl/aktualnosci-mpk/etap-parkowy-xxiii-edycji-ogolnopolskiego-konkursu-poznajemy-parki-krajobrazowe-polski-w-mpk/

Serdecznie gratulujemy!