„Mazowieckie lasy pamiętają o wolności”

Pełny regulamin konkursu znajduje się w zakładce konkursy

Termin składania prac 12.10.2018

Prace można oddawać do p. Joli Nowakowskiej, Martyny Dobrowolskiej, Izabeli Włodek, Kasi Krajewskiej Czytaj dalej »

„W obronie orła. Portrety zagrożonych gatunków zwierząt na 100-lecie niepodległości Polski”

Z okazji rocznicy 100-lecia odzyskania niepodległości pragniemy zwrócić uwagę nie tylko dzieci i młodzieży na zagrożone wyginięciem gatunki  zwierząt, żyjące na terenie naszego kraju. Dzielimy z nimi ten obszar, choć nierzadko jesteśmy dla nich złymi sąsiadami: niszczymy ich siedliska, gniazda, rozdeptujemy je, trujemy,  strzelamy do nich .

Poczujmy za nie odpowiedzialność. Dostrzeżmy ich piękno. Czytaj dalej »

5 września 2018r. (środa) tradycyjnie będziemy obchodzić w szkole Dzień Postaci z Bajek.

Zapraszamy uczniów, aby  wcielili się w ulubionych bohaterów. Można wykonać strój lub atrybut, albo ucharakteryzować się. W klasach młodszych odbędą się spotkania czytelnicze. Czytaj dalej »

Drodzy uczniowie, nauczyciele, rodzice oraz pracownicy szkoły,

rozpoczynamy nowy rok szkolny, który jak zawsze zapowiada się pracowicie i ciekawie.

Zapewne zdominuje go też ważne wydarzenie – 100 lecie Odzyskania Niepodległości uczczone w licznych imprezach o charakterze patriotycznym. Czytaj dalej »

Od 3.09.2018 w sekretariacie szkoły będzie możliwość składania wniosków rządowych programów: „Dobry start” – 300+ oraz 500+ w godzinach 13-16.

STYPENDIUM SZKOLNE

Kto może ubiegać się o stypendium?

 O stypendium szkolne mogą ubiegać się uczniowie, u których miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie jest wyższy niż 514 zł netto .

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego należy złożyć u pedagoga szkolnego – Izabeli Krassowskiej  w pokoju pedagoga na I piętrze, do dnia 17 września 2018 r.

Inne formy pomocy materialnej: Czytaj dalej »

DRODZY RODZICE,

w trosce o bezpieczeństwo dzieci i usprawnienie pierwszego spotkania z wychowawcą w dniu 3 września, uprzejmie prosimy o wypełnienie poniższych formularzy i przyniesienie ich do szkoły na rozpoczęcie roku:

F- 37 Karta informacyjna o dziecku/uczniu

F-28 Upoważnienie do odbioru dziecka/ucznia

F- 30 Zgoda na samodzielny powrót ucznia ze szkoły

F-39 karta zgłoszenia do świetlicy

(Dla klas 0, I i w przypadku zmian)

F- 72 Wniosek w sprawie nauki religii/etyki

 

Dyrektor Szkoły