Zgodnie z reformą oświaty umożliwiającą wprowadzenie dwujęzyczności do szkół podstawowych, w roku szkolnym 2018/2019 w naszej szkole zostanie utworzona klasa SIÓDMA dwujęzyczna.

KORZYŚCI z 2 dodatkowych godziny języka angielskiego w tygodniu: Czytaj dalej »

Dziękujemy za nadesłane prace konkursowe wykonane przez uczniów klas 1 w programie MS Paint.

Spośród wszystkich prac komisja postanowiła przyznać również 3 wyróżnienia. Pod uwagę wzięła różnorodność wykorzystanych technik graficznych, doboru barw, a także zrozumienie treści. Poniżej przedstawiamy wyniki.

1 miejsce – Karol Czartoryski-Sziler 1a Czytaj dalej »

Projekt „Warszawa Lokalnie” realizuje cele wskazane w „Programie Wzmacniania Wspólnoty Lokalnej” na lata 2015 – 2020, w tym m. in. zadania zakresu edukacji obywatelskiej i otwierania instytucji publicznych na działania lokalne. Szkoły są ważną instytucją w środowisku lokalnym, z ogromnym potencjałem do wspierania i stymulowania rozwoju skupionych wokół nich wspólnot. Czytaj dalej »