STYPENDIUM SZKOLNE

Kto może ubiegać się o stypendium?

 O stypendium szkolne mogą ubiegać się uczniowie, u których miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie jest wyższy niż 514 zł netto .

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego należy złożyć u pedagoga szkolnego – Izabeli Krassowskiej  w pokoju pedagoga na I piętrze, do dnia 17 września 2018 r.

Inne formy pomocy materialnej: Czytaj dalej »

DRODZY RODZICE,

w trosce o bezpieczeństwo dzieci i usprawnienie pierwszego spotkania z wychowawcą w dniu 3 września, uprzejmie prosimy o wypełnienie poniższych formularzy i przyniesienie ich do szkoły na rozpoczęcie roku:

F- 37 Karta informacyjna o dziecku/uczniu

F-28 Upoważnienie do odbioru dziecka/ucznia

F- 30 Zgoda na samodzielny powrót ucznia ze szkoły

F-39 karta zgłoszenia do świetlicy

(Dla klas 0, I i w przypadku zmian)

F- 72 Wniosek w sprawie nauki religii/etyki

 

Dyrektor Szkoły

 

                                                      Poniedziałek, 3 września 2018

                                                                       (Spotkanie z wychowawcą w sali gimnastycznej)

 

9.30 – Oddziały Przedszkolne, klasy I, klasy II

 

10.30 – klasy III, klasy IV

 

11.30 – klasy V, VI, VII, VIII

 

8.00 – msza święta  z okazji Rozpoczęcia Nowego Roku Szkolnego w parafii p.w. Św. Hieronima, ul. Rumiankowa.

na rok szkolny 2018/2019 do zakupu przez Rodziców

Zeszyty:

  • zeszyt 16-kartkowy w kolorowe linie (język polski)
  • zeszyt 32-kartkowy w kratkę (matematyka)
  • zeszyt 32-kartkowy w kratkę do korespondencji z ponumerowanymi stronami

Przybory plastyczne: Czytaj dalej »

Sekretariat Szkoły w dniach od 31 lipca do 14 sierpnia 2018 r. będzie zamknięty.

Świetlica TPD ,, Ciepełko’’ w sierpniu dyżuruje w godz. 8.00-12.00