ZAPRASZAMY  uczniów klas 1-8 do udziału
w Konkursie Recytatorskim WARSZAWSKA SYRENKA.

Zgłoszenia uczestników konkursu przyjmują wychowawcy klas 1-3
oraz poloniści (klasy 4-8).

Eliminacje klasowe odbędą się w terminie do dnia 04.03.2024 r.

Eliminacje szkolne odbędą się 07.03.2024 r.

Regulamin-Syrenka-OKW2024