Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 353 im.”Wielkich Odkrywców” w Warszawie z dnia 31 sierpnia 2020r. w sprawie zasad przyprowadzania i odbierania uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 353 im. „Wielkich Odkrywców” w Warszawie w czasie epidemii

COVID – 19.  Czytaj dalej »

Drodzy Uczniowie, Szanowni Rodzice,

1 września 2020 r. rozpoczynamy nowy rok szkolny z koniecznością zachowania reżimu sanitarnego. Dlatego też uroczystość będzie miała charakter inny niż zwykle. 

Dzieci przychodzą na podaną poniżej godzinę i zgłaszają się do wyznaczonej sali (obowiązuje zakrywanie ust i nosa). W sali dzieci spotkają się z wychowawcą klasy. Dziecku z oddziału przedszkolnego oraz uczniom klas I-II może towarzyszyć jeden rodzic/opiekun (obowiązuje zakrywanie ust i nosa). Uczniowie z klas III – VIII przychodzą do sal samodzielnie (rodzice/opiekunowie pozostają poza terenem szkoły). Czytaj dalej »

Szanowni Państwo,

W trosce o bezpieczeństwo Państwa dzieci w rozpoczynającym się  roku szkolnym 2020/2021 prosimy o zapoznanie się z „Regulaminem funkcjonowania Szkoły Podstawowej nr 353 im. „Wielkich Odkrywców” w Warszawie w trybie stacjonarnym w czasie ogłoszonego stanu epidemii w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid 19” oraz o przygotowanie wypełnionych formularzy, które znajdą Państwo w poniższym linku. Czytaj dalej »

Zarządzenie nr 1/2020/2021 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 353 im.”Wielkich Odkrywców” w Warszawie z dnia 27 sierpnia 2020r. w sprawie wprowadzenia zasad organizacji pracy Szkoły Podstawowej nr 353 im. „Wielkich Odkrywców” w Warszawie w czasie epidemii COVID-19.

Na podstawie art. 68 ust. 1 pkt 1 i 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2020r. poz. 910) zarządzam co następuje: Czytaj dalej »

Zeszyty:

  • zeszyt 16-kartkowy format A5, w kolorowe linie (prosimy o zwrócenie uwagi na jakość papieru – im grubszy papier, tym lepiej)
  • zeszyt 16-kartkowy format A5, w kolorową kratkę (prosimy o zwrócenie uwagi na jakość papieru – im grubszy papier, tym lepiej)

Czytaj dalej »

Gratulacje 👍😊👏Drodzy Ósmoklasiści i Nauczyciele!!!!! Teraz Wszyscy mocno trzymamy kciuki i życzymy powodzenia w Nowych,Wymarzonych Szkołach 😊

Z serdecznymi pozdrowieniami

Katarzyna Głusek – Wojciechowicz