Szanowni Państwo,
w związku z wprowadzonym przez Ministra Edukacji i Nauki ograniczeniem funkcjonowania oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w dniach 29 marca – 9 kwietnia 2021r. oddziały 0a i 0b przechodzą w tryb nauki zdalnej. Dzieci, których rodzice są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą, których rodzice realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, mogą skorzystać z zajęć w szkole na wniosek rodziców.

Katarzyna Głusek – Wojciechowicz

Zarządzenie nr 16