Zapraszamy uczniów klas 0-8 do udziału
w Konkursie Recytatorskim WARSZAWSKA SYRENKA.
Zgłoszenia uczestników konkursu przyjmują wychowawcy klas 0-3
oraz poloniści (klasy 4-8).
Eliminacje klasowe odbędą się w terminie do dnia 24.02.2022 r.
Eliminacje szkolne odbędą się 02.03.2022 r.
W związku z sytuacją pandemiczną uczestniczy przygotowują również nagranie online.
Prosimy o zapoznanie się z regulaminem konkursu.

regulamin 2022 – syrenka