Trzeba mieć wytrwałość i wiarę w siebie.
Trzeba wierzyć, że człowiek jest do czegoś zdolny i osiągnąć to za wszelką cenę.”
M. Curie-
Skłodowska

Praca z dziećmi i młodzieżą wymaga ogromnego zaangażowania i cierpliwości. To niezwykle trudne i odpowiedzialne zadanie, szczególnie w dzisiejszych czasach.

Dziękujemy za to, że dziś, kiedy naprawdę trudno być nauczycielem,
nie poddajecie się. Dziękujemy za to, że obok gruntownej i rzetelnej wiedzy uczycie dzieci otwartości i życzliwości wobec drugiego człowieka. Dziękujemy za to, że mimo tak trudnej sytuacji, z wielką troską dbacie o bezpieczeństwo dzieci.

Życzymy z całego serca, aby Wasze zaangażowanie przyniosło szacunek uczniów, lokalnej społeczności oraz osobistą satysfakcję.

Z okazji Święta Edukacji Narodowej składamy najserdeczniejsze życzenia Dyrekcji, Nauczycielom i Pedagogom, jak również Wszystkim Pracownikom Szkoły Podstawowej nr 353 im. „Wielkich Odkrywców” w Warszawie.

  Rada Rodziców