w sprawie harmonogramu powrotu do nauki stacjonarnej w Szkole Podstawowej nr 353 im. „Wielkich Odkrywców” w Warszawie od 4 maja 2021r.

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 29 kwietnia 2021r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 zarządzam co następuje:

§1

  1. Od 4 maja 2021 r. zostają przywrócone zajęcia stacjonarne w klasach I – III. Nauka odbywać się będzie zgodnie z tygodniowym rozkładem zajęć obowiązującym od 1 września 2020 r. Do odwołania obowiązuje harmonogram korzystania z szatni od 4 maja, harmonogram obiadów oraz harmonogram korzystania z boisk szkolnych zawarty w Załączniku nr 1 do Regulaminu Funkcjonowania Szkoły Podstawowej nr 353 im. „Wielkich Odkrywców” w Warszawie w trybie stacjonarnym w czasie ogłoszonego stanu epidemii w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
  2. Od 17 maja do 30 maja 2021 r. uczniowie klas IV – VIII realizować będą naukę w trybie hybrydowym (harmonogram nauczania hybrydowego zostanie przekazany w późniejszym terminie).
  3. Od 31 maja 2021 r. wszyscy uczniowie szkoły będą realizować naukę w trybie stacjonarnym.

§2

  1. Uczniów realizujących naukę w trybie stacjonarnym obowiązują zasady bezpieczeństwa epidemicznego zawarte w Regulaminie Funkcjonowania Szkoły Podstawowej nr 353 im. „Wielkich Odkrywców” w Warszawie w trybie stacjonarnym w czasie ogłoszonego stanu epidemii w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 wprowadzone Zarządzeniem Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 353 im. „Wielkich Odkrywców” w Warszawie, z dnia 1 września 2020r.

§3

  1. Oddziały przedszkolne pracują w trybie stacjonarnym na dotychczasowych zasadach.
  2. Świetlica szkolna organizuje zajęcia wyłącznie dla uczniów klas I – III.
  3. Specjaliści szkolni stacjonarnie prowadzą zajęcia dla dzieci z oddziałów przedszkolnych i uczniów realizujących naukę w trybie stacjonarnym. Zajęcia dla uczniów realizujących naukę w trybie zdalnym odbywać się będą zgodnie planem przekazanym przez specjalistów.
  4. Biblioteka udostępnia stacjonarnie zbiory uczniom klas pracujących stacjonarnie. Uczniowie klas pracujących zdalnie kontaktują się z biblioteką poprzez dziennik elektroniczny.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 4 maja 2021 roku.

                                                                                              

Dyrektor Szkoły

Katarzyna Głusek – Wojciechowicz