Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice.

Z wytycznych przeciwepidemicznych dla szkół obowiązujących w 2021 r., wynika jednoznacznie, że nie jest wskazane organizowanie zakończenia roku szkolnego z jednoczesnym udziałem wielu osób w pomieszczeniach zamkniętych. Obowiązujące wytyczne zalecają ograniczenie przebywania w pomieszczeniach szkoły osób trzecich do niezbędnego minimum, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności. Dlatego też mając na uwadze bezpieczeństwo naszych uczniów, ale też nas wszystkich zakończenia roku szkolnego klas I – VII odbędą się z wychowawcami w salach lekcyjnych. Szczegółowy harmonogram jest umieszczony poniżej i zostanie też Państwu przekazany przez wychowawców drogą elektroniczną.

Zakończenie roku szkolnego 2020/2021 klas VIII zaplanowaliśmy na dziedzińcu szkoły i mamy nadzieję, że warunki pogodowe umożliwią nam pożegnanie naszych Absolwentów. Zgodnie z zaleceniami Ministra Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego, które jestem, jako dyrektor szkoły zobligowana uwzględniać, mogę zorganizować zakończenie roku szkolnego w większej grupie jedynie na świeżym powietrzu. Tak, więc uznaliśmy, że Absolwenci naszej szkoły powinni otrzymać możliwość odebrania świadectw ukończenia szkoły w atmosferze bliskich oraz dyrekcji.

Ze szkolnym pozdrowieniem

Dyrektor Szkoły

Katarzyna Głusek – Wojciechowicz

Poniżej zamieszczamy szczegółowy harmonogram zakończenia roku szkolnego

klasa wejście/wyjście wychowawca sala godzina
I a D Agnieszka Chądzyńska 16 11:00
I b D Katarzyna Gawkowska 18 9:30
 Ic D Majka Delura 16 9:30
II a D Barbara Roguska 18 11:00
II b A Magdalena Kruk  19 11:00
II c A Agata Malak 19 9:30
III a A Anna Siemińska 5 11:00
III b A Agata Stajszczak 5 9:30
III c A Magdalena Szymańska – Banachowicz 4 9:30
III d A Marzena Perzanowska 4 11:00
IV A D Justyna Pietrasiewicz 11 10:00
IV B A Grzegorz Kuszpa 22 11.30
IV C D Katarzyna Cybulska-Felińska 24 10:00
IV D A Patryk Pankowski 17 10.00
V A A Urszula Januszewska 20 11.30
V B D Małgorzata Jakubowska 28 10.00
V C A Maria Ignut 25 11.30
VI A A Agnieszka Reszczyńska-Urban 15 9:30
VI B A Katarzyna Łukaszewska 25 10:00
VI C D Sławomir Kubiak 12 11.30
VI D D Karolina Koryszko 24 11.30
VII A D Agnieszka Skałba 14 10.00
VII B A Andrzej Cabaj 27 11:30
VII C A Martyna Dobrowolska 26 10.00
VII D D Małgorzata Jakubowska 28 11.30
VIII A Agnieszka Skałba dziedziniec 12.00
VIII B Agnieszka Reszczyńska – Urban dziedziniec 11.00
VIII C Janusz Pietrasiewicz dziedziniec 10.00