W roku szkolnym 2022/23 Karty Zdrowia Ucznia kl. VIII mogą odbierać rodzice/opiekunowie w sekretariacie szkoły.
 
Rodzice uczniów, którzy podejmą naukę w LO CLXIII  Stara Miłosna, ul. Klimatyczna 1 nie muszą odbierać Kart Zdrowia Ucznia gdyż zostaną one przekazane bezpośrednio pomiędzy gabinetami;