23 czerwca 2023 r.

Klasy 0 – III godz. 9.15 w sali gimnastycznej

Klasy IV – VI godz. 10.45 w sali gimnastycznej

Klasy VII – VIII godz. 12.30 w sali gimnastycznej

Dbając o bezpieczeństwo naszych uczniów, a Państwa dzieci, z uwagi na przewidywane warunki pogodowe (wysoką temperaturę) oraz dużą liczbę osób, uroczystości w sali gimnastycznej przewidziane są tylko dla uczniów, wychowawców oraz zaproszonych przedstawicieli rodziców.

Po uroczystościach w sali gimnastycznej odbędą się spotkania z wychowawcami w salach lekcyjnych. Prosimy, aby podczas spotkania z wychowawcą w sali, uczniowi towarzyszył nie więcej niż jeden rodzic. Harmonogram spotkań z wychowawcami będzie dostępny w dniu zakończenia roku w szkole.