4 maja uczniowie klas I – III wracają do nauki stacjonarnej. Przypominamy, że nadal obowiązuje w szkole reżim sanitarny związany z zagrożeniem zakażeniem SARS-CoV-2. Harmonogram organizacji zajęć uwzględniający wytyczne MEiN, MZA i GIS udostępniamy poniżej.

Katarzyna Głusek – Wojciechowicz

Załącznik nr 1 do Regulaminu SP353 od 4 maja 2021