Zgodnie z harmonogramem roku szkolnego 31.10.2022 (poniedziałek) jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych. Świetlica szkolna pełni dyżur opiekuńczy w godzinach 7:00-17:00.