1 września 2021 roku świetlica szkolna pracuje w godzinach 7:00-17:00.

Od 2 września zapraszamy uczniów w godzinach 7:00-18:00.

Dzieci przyjmujemy na podstawie kart zgłoszenia, które 1 września będą dostępne na portierni szkoły oraz są do pobrania poniżej. Wypełnione karty prosimy zostawić w sali podczas spotkania z wychowawcą klasy lub u wychowawców świetlicy. Zapisy będą odbywały się do  10 września 2021 roku.

Karty zgłoszenia wypełniają rodzice/opiekunowie prawni, podając konieczne informacje, niezbędne do zapewnienia dziecku opieki i bezpieczeństwa podczas jego przebywania  w świetlicy. Niezwykle ważne jest dokładne wypisanie danych kontaktowych w celu szybkiej i skutecznej komunikacji.

Wszelkie wnioski, uwagi oraz pytania dotyczące przyjęcia ucznia do świetlicy należy zgłaszać do kierownika(e-mail: bsobota@sp353.pl) oraz wychowawców świetlicy.

Informacje na temat funkcjonowania świetlicy znajdują się w Regulaminie Świetlicy na stronie internetowej szkoły w zakładce ”Świetlica”

Telefon kontaktowy do świetlicy szkolnej (od 1 września) 508 877 034

Barbara Sobota

kierownik świetlicy

Karta zgłoszenia do świetlicy szkolnej