Drodzy Uczniowie, Szanowni Rodzice,

1 września 2020 r. rozpoczynamy nowy rok szkolny z koniecznością zachowania reżimu sanitarnego. Dlatego też uroczystość będzie miała charakter inny niż zwykle. 

Dzieci przychodzą na podaną poniżej godzinę i zgłaszają się do wyznaczonej sali (obowiązuje zakrywanie ust i nosa). W sali dzieci spotkają się z wychowawcą klasy. Dziecku z oddziału przedszkolnego oraz uczniom klas I-II może towarzyszyć jeden rodzic/opiekun (obowiązuje zakrywanie ust i nosa). Uczniowie z klas III – VIII przychodzą do sal samodzielnie (rodzice/opiekunowie pozostają poza terenem szkoły).

PRZYDZIAŁ SAL

Wejście A -od ul. Cieplarnianej przy wejściu na zielone boisko

Wejście B – dotychczasowe wejście dla klas I-III

Wejście C – dotychczasowe wejście dla klas IV-VIII

Wejście D – od ul. Cieplarnianej przy wejściu na plac zabaw

Godzina  9.15 – klasy 0 i I

0A – sala nr 1 (parter) Wejście B

0B – sala nr 3 (parter) Wejście A

I A – sala nr 18 (I piętro) Wejście D Klatka B

I B – sala nr 16 (I piętro) Wejście C Klatka C

I C – sala nr 4 (parter) Wejście A

Godzina 10.15 – klasy II i III

II A – sala nr 17 (I piętro) Wejście B Klatka B

II B – sala nr 19 (I piętro) Wejście A Klatka A

II C – sala nr 16 (I piętro) Wejście C Klatka C

III A – sala nr 5 (parter) Wejście A Klatka A

III B – sala nr 11 (I piętro) Wejście D Klatka C

III C – sala nr 14 (I piętro) Wejście B Klatka B

III D – sala nr 27 (II piętro) Wejście A Klatka A

Godzina 11.15 – klasy IV i V

IV A – sala nr 11 (I piętro) Wejście D Klatka C

IV B – sala nr 22 (II piętro) Wejście C Klatka C

IV C – sala nr 24 (II piętro) Wejście B Klatka B

IV D – sala nr 26 (II piętro) Wejście A Klatka A

V a – sala nr 17 (I piętro) Wejście B Klatka B

V B – sala nr 4 (parter) Wejście D Klatka A

V C – sala nr 14 (I piętro) Wejście D Klatka C

Godzina 12.15 – klasy VI i VII

VI A – sala nr 15 (I piętro) Wejście B Klatka B

VI B – sala nr 25 (II piętro) Wejście A Klatka A

VI C – sala nr 23 (II piętro) Wejście D Klatka B

VI D – sala nr 11 (I piętro) Wejście D Klatka C

VII A – sala nr 14 (I piętro) Wejście B Klatka B

VII B – sala nr 27 (II piętro) Wejście A Klatka A

VII C – sala nr 21 (II piętro) Wejście C Klatka C

VII D – sala nr 28 (II piętro) Wejście C Klatka C

Godzina 13.15 – klasy VIII

VIII A – sala nr 14 (I piętro) Wejście A Klatka A

VIII B – sala nr 15 (I piętro) Wejście B Klatka B

VIII C – sala nr 11 (I piętro) Wejście C Klatka C

Serdecznie zapraszamy

Dyrektor Szkoły

Katarzyna Głusek – Wojciechowicz