Regulamin funkcjonowania szkoły podstawowej nr 353 im. „Wielkich Odkrywców” w Warszawie w roku szkolnym 2021/2022 w trybie stacjonarnym w czasie ogłoszonego stanu epidemii w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Regulamin SP353 COVID 21/22

zarządzenie nr 23 2020/2021