Moi Drodzy,

Nadszedł czas zakończenia  roku szkolnego 2020/2021, który z pewnością przejdzie do historii jako wyjątkowo trudny i wymagający. W ostatnim czasie musieliśmy prowadzić nauczanie na odległość, a nasze domy zmieniły się w małe przedszkola i szkoły.  Był to czas wymagający od wszystkich wyjątkowej odpowiedzialności.

Pragnę gorąco podziękować wszystkim Rodzicom za zaangażowanie i pomoc dzieciom w organizacji nauki oraz stworzenia odpowiednich warunków do zdobywania wiedzy na odległość. Przekazuję wyrazy wdzięczności za wszystkie dobre słowa, wyrozumiałość i udaną współpracę  w realizacji misji edukacyjnej w okresie światowej pandemii.

Gorące podziękowania składam nauczycielom przedszkola i szkoły, którzy jak zawsze stanęli na wysokości zadania i bardzo szybko odnaleźli się w nowej rzeczywistości. Za ten ogromny wysiłek, jaki włożyliście, Drodzy Nauczyciele, w przekazywanie wiedzy i umiejętności w tych warunkach, składam Wam wyrazy wdzięczności i szacunku.

Wyrazy uznania należą się naszym uczniom i wychowankom oddziałów przedszkolnych za mobilizację, odpowiedzialność i samodzielność, na jaką musieli się zdobyć podczas nauki w domu. Doceniam, jak wiele wyrzeczeń i zdyscyplinowania wymagała od Was nauka poza szkołą, ile czasu musieliście spędzić przy monitorze komputera oraz ile stresu mogła sprawić edukacja zdalna, chociażby z powodu problemów technicznych ze sprzętem. Mimo tych trudności osiągnęliście sukces, czego efektem są bardzo dobre i dobre oceny końcowe. Gratulacje kieruję do naszych absolwentów, którzy doskonale poradzili sobie z nauką i przygotowaniem do egzaminów. Wam wszystkim, Drodzy Uczniowie, należą się teraz odpoczynek i zasłużone wakacje.    

Na koniec jeszcze raz pragnę podziękować wszystkim nauczycielom oraz pracownikom niepedagogicznym za wysiłek wkładany w tworzenie przyjaznego klimatu pracy, pozytywnego wizerunku szkoły oraz dobrą współpracę w duchu wzajemnego szacunku i dialogu.

Życzę Gronu Pedagogicznemu, Rodzicom i Uczniom dużo zdrowia, radości i satysfakcji z osiągniętych wyników wychowania i nauczania. Niech ten czas wakacji będzie dla wszystkich spokojny i bezpieczny, wypełniony odpoczynkiem, ciekawymi przygodami i niezapomnianymi wrażeniami oraz słoneczną pogodą. Wierzę, że po wakacjach wszyscy wrócimy do szkoły i możliwa będzie realizacja nauki i wychowania w warunkach, które pamiętamy sprzed pandemii.

 

Wspaniałych wakacji ! Odpoczywajcie bezpiecznie!

 Dyrektor SP 353 w Warszawie

Katarzyna Głusek-Wojciechowicz