Uczniowie naszej szkoły biorą udział w projekcie edukacyjnym organizowanym przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli we współpracy ze Stowarzyszeniem ,,Wspólnota Polska” i Publiczną Szkołą Podstawową nr 4 im. Ireny Szewińskiej w Pułtusku.
 
LIGA DEBAT SZKOLNYCH to projekt, w którym uczniowie mogą zaprezentować swoje umiejętności wyrażania opinii, argumentowania i wnioskowania. To świetny sposób doskonalenia prezentacji, wyrażania swoich poglądów i budowania pewności siebie.
 
Gabriela Zawadka (kl. VIII c), Jakub Jarocki (kl. VIII c), Mikołaj Siwek (kl. VIII c) oraz Piotr Stanisławski (kl. VIII a) zaprezentowali się w I etapie. Dotyczył on obszaru polonistycznego. „Książka czy adaptacja filmowa?” – w tym temacie debatowali.
 
Kolejny etap – historyczny –  już 8 lutego. 
 
K. Łukaszewska
Koordynator