Drodzy Uczniowie!

W trosce o środowisko naturalne EDI (Ogólnopolskie Konkursy Przedmiotowe) ogłasza konkurs ekologiczno-przyrodniczy przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych (klasy I-VIII). Celem konkursu jest kształtowanie świadomości ekologicznej wśród dzieci i młodzieży szkolnej a także propagowanie obchodów związanych z Dniem Ziemi. Konkurs ekologiczno-przyrodniczy zostanie przeprowadzony w dniu 22.04.2022 r. w szkołach, które wyrażą chęć udziału w zawodach. W przypadku wprowadzenia nauczania zdalnego zastrzegamy możliwość zorganizowania konkursu online.

Przewiduje się przygotowanie trzech rodzajów testów: dla edukacji wczesnoszkolnej (kl. I-III), dla szkoły podstawowej (kl. IV-VI) oraz dla szkoły podstawowej (kl. VII-VIII). Każdy test składać się będzie z 26 pytań z podanymi do każdego pytania czterema odpowiedziami. Wśród odpowiedzi co najmniej jedna będzie prawidłowa. Za udzielenie prawidłowej odpowiedzi uczestnik otrzymuje 1 punkt. Natomiast za błędną odpowiedź na pytanie -1 punkt. Nieudzielenie odpowiedzi na dane pytanie sprawia, że zawodnik otrzymuje 0 punktów.

Aby wziąć udział w konkursie ekologiczno-przyrodniczym, zgłaszamy się do nauczycieli:

-klasy 1-3 do Pani Agaty Stajszczak,

-klasy 4-8 do nauczycieli przyrody, geografii i biologii.

Zapisy szkolne trwają do 16 marca!
Uczeń, który wyraża chęć przystąpienia do konkursu, wpłaca do klasowego skarbnika wpisowe w wysokości 12,00 zł (kwota ustalona przez organizatorów).
Poniżej wysyłamy linki przydatne do konkursu jak i niezbędne druki, które uczniowie muszą nam przynieść przy zapisie na konkurs (zgoda).

 https://www.edi.edu.pl/ekologia/ekologia-wazne-pliki

https://www.edi.edu.pl/ekologia/regulamin

https://www.edi.edu.pl/ekologia/zakres-tematyczny

 Zachęcamy do udziału w konkursie 🙂

 Szkolni koordynatorzy 🙂