Szanowni Państwo,

w związku z ogłoszonym przedłużeniem nauki zdalnej w klasach I – III do 23 kwietnia 2021r. przypominamy, że zgodnie z Rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 marca 2021r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (DzU z 2021r., poz. 561) szkoła organizuje zajęcia opiekuńcze dla uczniów klas I – III na dotychczasowych zasadach. Wnioski dotyczące objęcia dziecka opieką w czasie zawieszonych zajęć kierować można za pośrednictwem kierownika świetlicy szkolnej.

Nauczanie w klasach IV – VIII, w tym konsultacje dla uczniów klas ósmych, praca specjalistów oraz biblioteki szkolnej – organizowane są również na dotychczasowych zasadach.

Dyrektor Szkoły

Katarzyna Głusek – Wojciechowicz

Zarządzenie nr 18