W SPRAWIE  PRZEKAZANIA  SZKOLNEJ DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ UCZNIA DO NOWEJ SZKOŁY

Szkolna dokumentacja medyczna ucznia – absolwenta klasy VIII do nowej szkoły będzie przekazywana wyłącznie pomiędzy gabinetami pielęgniarek szkolnych (Ustawa o opiece zdrowotnej nad uczniami z dn. 12.04.2019, art. 27, rozdz.7 – o przechowywaniu dokumentacji medycznej- Dz.U. 2019, poz.1078). W związku z tym, prosimy rodziców na początku nowego roku szkolnego o informację (do gabinetu pielęgniarki szkoły podstawowej) do jakiej szkoły będzie uczęszczał uczeń z podaniem nazwy i dokładnego adresu szkoły. Po zakończeniu roku szkolnego dokumentacja medyczna klas VIII będzie przechowywana w archiwum SZPZLO Warszawa – Wesoła, ul. Kilińskiego 48.

Jednocześnie przypominamy, że  w związku z nową ustawą szkoła średnia nie może żądać w komplecie dokumentów do przyjęcia do szkoły – dokumentacji medycznej ucznia, gdyż są to dane „wrażliwe”, objęte tajemnicą medyczną, a ich przekazywanie normują w.w.przepisy.