A. Stypendium  i  zasiłek  szkolny

Drodzy rodzice w roku szkolnym 2020/21 zostały zmienione zasady przyznawania  pomocy socjalnej dla uczniów. Z pomocy mogą skorzystać uczniowie, w rodzinach których dochód na osobę nie przekracza kwoty 528zł. ( do dochodu nie wlicza się 500+)

Zmiany są następujące:

  1. Wnioski o stypendium i zasiłek przyjmowane , rozpatrywane i realizowane  będą  przez najbliższy z racji adresu zamieszkania ucznia  Ośrodek Pomocy Społecznej
  2. Uległ modyfikacji katalog wydatków możliwych do finansowania w ramach stypendium.

Szczegółowe informacje o katalogu wydatków i wnioski do pobrania dostępne są na stronie Serwisu  Biura Edukacji  m.st. Warszawy  w zakładce  -dla ucznia i rodzica -_ „ Pomoc socjalna dla ucznia”.

Wnioski wraz z  dokumentami o dochodach należy składać  do OPS  do 15 września2020r.

Można skorzystać z poniższego  linku :

http://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/pomoc-socjalna-dla-uczniow/22412-wnioski-o-przyznanie-stypendium-szkolnego-i

B. Stypendium „ Posiłek dla ucznia”

Stypendium dofinansowujące posiłki dla uczniów w trudnej sytuacji socjalnej i rodzinnej jest przyznawane na starych zasadach w szkole. Wypełniony wniosek wraz z dokumentami potwierdzającymi dochody rodziny należy złożyć w gabinecie pedagoga po uprzednim telefonicznym  umówieniu się .

Nr telefonu do pedagoga :  519832 512

Wnioski do pobrania przy  portierni szkoły lub u pedagoga szkolnego.