Nasi wolontariusze podliczyli XXIII edycję Góry Grosza!
W tym roku szkolnym uzbieraliśmy 430,87 złotych.
Zebrane fundusze przeznaczone zostaną na pomoc psychologiczną, rzeczową
i specjalistyczną dla dzieci wychowujących się poza własnym środowiskiem rodzinnym.
Gorąco dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w tej akcji!!!

Szkolne Koło Wolontariatu