Od 4 kwietnia 2023 r. (od godz. 12.00) do 20 kwietnia (do godz. 20.00) udostępniona zostanie w systemie rekrutacyjnym możliwość wprowadzania wniosków na dyżury wakacyjne w oddziałach przedszkolnych dla rodziców dzieci uczęszczających w roku 2022/2023 do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w SP

Od 4 kwietnia (od godz. 12.00) do 21 kwietnia (do godz. 16.00) rodzice/opiekunowie prawni składają papierową wersję wniosku w przedszkolu/szkole wskazanej na pierwszej pozycji w pierwszym z wybranych turnusów tzw. dyżurującym przedszkolu/szkole pierwszego wyboru.

Dzieci, które uczestniczą w rekrutacji na rok szkolny 2023/2024 do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych lub kl. 1 szkół podstawowych korzystają z utworzonego przez rodziców hasła do systemu rekrutacyjnego. Dzieci, które nie biorą udziału w rekrutacji korzystają z zakładki „”Zarejestruj się”.

Więcej informacji na temat dyżurów wakacyjnych znajduje się pod linkiem:

https://edukacja.um.warszawa.pl/-/przedszkola-dyzury-wakacyjne