Odbiór Karty Zdrowia Ucznia do nowej szkoły będzie możliwy tylko w postaci kserokopii, na wydanie której należy złożyć podanie do dyrekcji SZPZLO Warszawa- Wesoła w punkcie rejestracji jednej z 4 naszych przychodni :
1. ul. Kilińskiego 48
2. ul.Jana Pawła II 23
3. ul.Warszawska 55
4. ul.Kamyk 10 A
Czas oczekiwania do 2 tygodni.
Pielęgniarka szkolna