Szanowni Rodzice,

w czasie trwania nauki zdalnej biblioteka szkolna udostępnia zbiory biblioteczne po uprzednim zamówieniu przez dziennik elektroniczny lub pocztę służbową nauczycieli bibliotekarzy: tosypiuk@sp353.plekowalczyk@sp353.pl.
W celu zamówienia książki należy podać jej tytuł, imię i nazwisko ucznia oraz klasę, do której uczęszcza.Zamówione książki, po uprzedniej informacji o jej dostępności, będzie można odebrać na portierni.

Nauczyciele bibliotekarze