W ramach europejskiego projektu „I wszystko gra!”
2023-1-PL01-KA121-SCH-000118196
Kod akredytacji: 2022-1-PL01-KA120-SCH-000103137

Szkoła Podstawowa nr 353 ogłasza nabór wniosków dla kadry nauczycielskiej oraz pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w placówce do skorzystania z możliwości odbycia kursów językowych za granicą.

Szczegóły u koordynatora projektu p. Łukasz Trawczyńskiego. Zapraszamy!!!