Nasza szkoła przystąpiła do rządowego programu
LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI.
Jest to Program skierowany do szkół podstawowych oraz ogólnokształcących szkół artystycznych. Jego celem jest budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów.
W ramach Programu szkoły otrzymały od państwa wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych.
Realizując program nasza szkoła dokonała zakupów pomocy dydaktycznych, dzięki którym uczniowie będą rozwijać m.in. kompetencje cyfrowe.
Zakupione zostały m. in. Drukarki 3D i  zestawy długopisów 3D wraz ze wspierającym oprogramowaniem, zestaw wyposażenia multimedialnego, okulary VR wraz z licencją, wyposażenie pracowni fizycznej. Zakupione pomoce będą służyły podczas lekcji a także w czasie zajęć dodatkowych i projektów edukacyjnych.